Försenade fakturor för hemtjänst och hälso- och sjukvård

På grund av tekniska problem är fakturan försenad. Du behöver inte ringa till kundtjänst.

Skellefteå kommun förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Skellefteå kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och förbereder sig för att antalet flyktingar nu kommer att öka. Kommunen har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända familjer, vuxna och ensamkommande barn och vi har en etablerad samverkan med olika aktörer.

- Det är fruktansvärt det som pågår i Ukraina och säkerhetsläget i Europa har förändrats drastiskt. Och som vanligt är det barnen som är mest utsatta i en sådan här kris. Jag tänker givetvis på barnen i Ukraina, men också i Sverige och i Skellefteå, då många unga kan känna stor oro och vilsenhet inför vad som nu sker, säger Linda Larsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. När personerna väljer, eller blir anvisade av Migrationsverket, att bosätta sig i Skellefteå kommun aktiveras vårt uppdrag.

Skellefteå kommun har en nära samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen. I dagsläget handlar det om att hålla oss uppdaterade om läget samt att ha en krisberedskap.

- Vi arbetar också med beredskapen inom kommunen för att kunna möta människor som behöver vårt stöd. De största utmaningarna är att snabbt kunna erbjuda boende och skola, säger Linda Larsson.

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar även det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Skellefteå kommun följer utvecklingen noga och har nära samverkan med andra aktörer. För att hålla en god beredskap bevakas händelsen ur flera olika perspektiv.

Hur kan du hjälpa till?

Det är många, såväl privatpersoner som företag, som hör av sig till kommunen för att höra hur de kan hjälpa till. Vi vill hänvisa till de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina, här eller på plats i landet. På senare tid har det även startats upp många stödgrupper på Facebook.

- Vi ser ett fantastiskt engagemang hos Skellefteborna! I dagsläget är viljan att hjälpa större än efterfrågan, men det kan snabbt förändras. Så jag hoppas att engagemanget håller i sig över tid för vi vet inte hur länge den här krisen kommer att pågå, avslutar Linda Larsson.

I kommunens föreningsregister kan du söka kontaktuppgifter till de lokala frivilligorganisationerna:
Föreningsregister - Interbook (skelleftea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. På deras hemsida finns en lista över hjälporganisationer som finns på plats i Ukraina: Giva Sveriges medlemsorganisationer på plats i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av information från trovärdiga källor

Vid en tid som denna är det viktigt att vara källkritisk och att söka information och följa informationsflöden hos trovärdiga nyhetsmedier, myndigheter och andra källor.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om mottagandet av personer från Ukraina (Sveriges kommuner och regioner, SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen