Skellefteå kommun förbereder sig för att ta över boendeansvaret för skyddsbehövande från Ukraina

Från den 1 juli flyttas ansvaret över till kommunerna för att ordna boende till dem som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. För Skellefteå kommun innebär det att ta över boendeansvaret för ca 200 personer varav ca 50 barn.

Ansvarsövertagandet från Migrationsverket sker successivt under andra halvåret 2022. Det är endast boendet som kommunerna tar över ansvaret för. Migrationsverket behåller övriga ansvarsområden för dessa personer, exempelvis det ekonomiska biståndet.

Kommunen arbetar sedan en tid tillbaka med att ordna lämpliga boendelösningar. Fokus ligger på kommunala fastigheter som idag står tomma efter att verksamheter lagts ner, till exempel förskolor. Det handlar alltså om att hitta småskaliga kollektiva boendelösningar som möjliggör självhushåll.

De ca 200 personer som Skellefteå kommun tar över boendeansvaret för bor redan här i kommunen och har sitt nuvarande boende via Migrationsverket.

Mer om det nya regelverket

Den 22 juni fattade riksdag och regering beslut om det regelverk som förväntas träda i kraft den 1 juli och som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende till de som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet, ett ansvar som nu ligger hos Migrationsverket.

Syftet med den nya lagen är att få en jämnare fördelning av skyddsbehövande över landet. Enligt Migrationsverkets senast meddelade fördelningstal kommer Skellefteå kommun att få boendeansvar för 197 skyddsbehövande från Ukraina.

Från det att Migrationsverket skickar en anvisning för en familj eller person har kommunen en månad på sig att förbereda det nya boendet.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: