Tack alla ni som hjälper ukrainarna som flyttar in i ert område!

Vi vill rikta ett stort varmt tack till er närboende, frivilliga och föreningar, som ställer upp på ett fantastiskt sätt för de familjer och individer från Ukraina som just nu flyttar in i kommunens boenden!

Skellefteå kommun arbetar intensivt för att så snart som möjligt hitta och färdigställa lämpliga boendelösningar för samtliga personer vi fått anvisade av Migrationsverket. Ett tiotal familjer är redan på plats i sina nya hem som består av mindre kollektiva boenden med självhushåll runt om i kommunen.

Vi är så tacksamma för det gensvar vi har fått från närboende. Grannar, frivilliga och lokala föreningar har på kort varsel ställt upp med allt möjligt, såväl av praktisk som social natur, för att få sina nya grannar att känna sig välkomna i sitt nya bostadsområde.

Bosättningen gäller ukrainare som redan bor i kommunen men hittills i Migrationsverkets boenden. Att dessa nu flyttar är en följd av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende till de som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. Vid årsskiftet kommer Skellefteå kommun att ha tagit över boendeansvaret för ca 200 personer varav ca 50 barn.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: