Så jobbar Vård och omsorg för att lösa det ansträngda bemanningsläget

Kommunens Vård och omsorg har ett ansträngt bemanningsläge. För att komma till rätta med situationen jobbar man bland annat med differentiering av arbetsuppgifter, utökade prövningsplatser och en långsiktig översyn av arbetsmiljö och villkor.

- Det är en bekymmersam situation som vi gör allt vi kan för att lösa. Av ungefär 1700 årsarbetare på vård- och omsorgsboende och hemtjänst behöver vi tillsätta 80 heltidstjänster, något som bland annat försvåras av den historiskt låga arbetslösheten i Skellefteå, säger Katarzyna Wikström, förvaltningschef för Socialkontoret och tillägger:

- Vi har inrättat en funktion som gör att vi kan följa bemanningsläget vecka för vecka för att snabbt kunna anpassa våra insatser.

Vård och omsorg har lånat in medarbetare från förvaltningen Support och lokaler samt nystarsjobbare för att sköta städning och tvätt. Detta för att medarbetarna på kommunens boenden ska kunna ägna sig åt omsorgsarbetet.

- Projektet med att få människorna från Ukraina i arbete har också gett utdelning. 11 stycken har redan kommit i arbete med serviceuppgifter och nu är drygt 20 personer till klara för arbete inom våra verksamheter, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef för Vård och omsorg.

Kompetensbristen inom vård och omsorg är inte unik för Skellefteå. Sveriges övriga kommuner står inför samma utmaning. En utmaning som blir än svårare på grund av Skellefteås tillväxtresa. Förutom de direkta åtgärder som nu genomförs bedrivs också ett långsiktigt arbete för att klara kompetensförsörjningen.

- Givetvis bedriver vi ett aktivt rekryteringsarbete, och provar även att rekrytera på nya sätt. En viktig del är förstås också att jobba med arbetsmiljö och arbetsvillkor. Därför ser vi bland annat över bemanningen. Vi behöver arbeta på många nivåer samtidigt och stärka yrkesrollerna inom vård och omsorg, säger Ejja Häman Aktell.

Fakta:
Just nu står 20 av totalt 914 platser på vård- och omsorgsboenden i Skellefteå kommun tomma på grund av bemanningsläget. Inbromsningen av nyinflyttning har gjorts eftersom en trygg och säker inflyttning är prioriterad och just nu inte går att säkerställa.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: