Det förebyggande arbetet för barn utökas i Skellefteå kommun

Socialnämnden satsar vidare på det tidiga, förebyggande arbetet för barns hälsa, lärande och trygghet i samverkan mellan region, skola och socialtjänst. Under onsdagens nämnd tillfördes resurser för att nya HLT-team ska kunna startas upp i kommunen.

HLT står för Hälsa, lärande, trygghet och är en samverkan mellan region, skola och socialtjänst.

- Ett tidigt och förebyggande arbete mot barn har blivit ännu viktigare nu när Skellefteå växer så snabbt. Under 2023 vill vi att HLT-verksamheten byggs ut till att omfatta hela kommunen, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

För att kunna utöka dagens 6 HLT-team till 11, tillförs resurser för två tjänster till Individ- och familjeomsorgens budget.

Idag finns HLT-team i Byske, Bureå, Lövånger och Burträsk samt på Anderstorp och i Ursviken. Under 2023 är planen att starta upp ytterligare HLT-team i Kåge, Boliden samt på Morö Backe, Erikslid och Heimdall.

- HLT är en viktig förebyggande insats där vi kan fånga upp och erbjuda barn ett tidigt och samordnat stöd så jag är glad att socialnämnden fattade det här beslutet, säger Linda Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen och med i HLT styrgrupp Skellefteå.

- I HLT-teamen bidrar alla med kompetens utifrån sin profession. På så vis tas ett gemensamt ansvar för helheten och familjerna kan stöttas på ett bättre sätt, säger Lisa Högdahl, chef för Elevhälsan och med i HLT styrgrupp Skellefteå.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: