Gemensamma krafter en viktig framgångsfaktor i arbetet med ukrainska flyktingar

En uppföljning av insatserna med att hjälpa ukrainska flyktningar visar att majoriteten befinner sig i arbete och att samtliga har anvisade boenden. Arbetet har varit lyckat och mycket tack vare samarbeten och gemensamma insatser från Skellefteå kommun och invånare.

- ­Jag har arbetat med den här typen av frågor i 15 år och aldrig tidigare varit med om ett så stort engagemang. Det är otroligt glädjande att arbetet fungerat väldigt bra och att så många, både medarbetare hos kommunen och invånare, engagerat sig i att hjälpa till, säger Anna-Klara Granstrand, utvecklingsstrateg hos Skellefteå kommun.

Sedan mitten av augusti har kommunen tillhandahållit bostad åt 150 ukrainska flyktingar. Det handlar främst om tidigare förskolor inom Skellefteå kommun som byggts om och anpassats till att fungera som kollektivboenden. Totalt gäller det 18 boenden samt ytterligare ett som står redo vid behov där flyktingarna bor i mindre grupper. En tredjedel av flyktingarna är barn medan resten är vuxna.

Av de vuxna i arbetsför ålder var 80 procent i arbete under november månad medan samtliga barn är registrerade för skolgång. Under sommaren har några jobbat hos privata företag i Skellefteå medan majoriteten har så kallade beredskapsanställningar på Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden samt i kök och lokalvård. Dessa tjänster har funktionen att agera avlastning för ordinarie personal genom att utföra enklare arbetsuppgifter.

- För personer som flyr från krig är det viktigt att komma in i ett sammanhang och få känna sig behövd samtidigt som Skellefteå kommun är i stort behov av personal. Det har också varit otroligt rörande att se hur ordinarie medarbetare på exempelvis omsorgsboenden tagit sig tiden att lära upp och stötta, förklarar Anna-Klara Granstrand.

På vård- och omsorgsboendet Brogården har två ukrainska kvinnor fått beredskapsanställning. Båda har erfarenhet av vårdyrken sedan tidigare så introduktionen har främst handlat om att ge dem rätt kunskaper kring svensk sjukvård och vilka lagar och regler som gäller. Språket har periodvis varit en utmaning, men tack vare mentorer som pratar ukrainska och tekniska hjälpmedel som en översättningsapp har anställningarna gjort stor skillnad för de ordinarie medarbetarna.

- Vi har fått mycket mer hjälp än vad vi annars skulle haft och det har funkat väldigt bra mycket tack vare att de kunde få inskolning av mentorer som kan deras språk. Efter det har de kunnat arbeta jämsides med mentorerna och de blir mer självständiga för varje dag. Även deras svenska blir hela tiden bättre och de är båda väldigt duktiga och uppskattade medarbetare, säger Katrin Nygren, enhetschef på Brogården.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: