100 läkemedelsgivare installerade i Skellefteå kommun – Topp 3 i Sverige

Nu finns läkemedelsgivare hemma hos fler än 100 individer i Skellefteå kommun. Med hjälp av den kan den enskilde leva ett mer självständigt liv och själv ta sina läkemedel tryggt och säkert, samtidigt som hemtjänstens verksamhet blir mer flexibel. ”Det här är positivt på flera sätt och ett bra exempel på hur vi med teknikens hjälp kan underlätta både för de vi är till för och för våra medarbetare”, säger Peter Näsström, tf avdelningschef Vård och omsorg.

Pilotprojektet med läkemedelsgivare i Skellefteå kommun började våren 2020 och vid årsskiftet 2020/2021 inleddes breddinförandet. Nu i början av december fanns 100 läkemedelsgivare över hela kommunen, vilket var det uppsatta målet för 2022. Med det är man också Topp 3 i Sverige.

Läkemedelsgivaren bidrar framför allt till en ökad eller bibehållen självständighet hos den enskilde individen. Det ger en bättre följsamhet i läkemedelsordinationen, vilket i sin tur kan leda till ett bättre mående och mindre oro över att glömma bort att ta sina tabletter. Att hjälpmedlet är uppskattat visar de utvärderande samtal som genomförts med användarna.

För hemtjänsten betyder läkemedelsgivaren att man kan planera andra insatser mer flexibelt.
– Hemtjänsten har ofta arbetstoppar vid medicintider. Med en läkemedelsgivare kanske de inte behöver åka till någon enkom för att ge medicin, utan kan åka dit och göra andra insatser när det passar lite bättre, säger Lisbeth Johansson, projektledare för införandet av läkemedelsgivare i Skellefteå kommun.

Läkemedelsgivaren känner av vilket klockslag medicinen ska tas och börjar då prata och/eller ge ifrån sig ljudsignaler. Dosen kommer ut när individen trycker på en knapp. Dosen är bara tillgänglig inom ett förutbestämt tidsfönster och om den inte plockas ut går ett larm till personalen, samtidigt som dosen läggs i ett separat fack i läkemedelsgivaren.

– Vi har en följsamhet som är 99,5 procent, så det är väldigt få missade doser men alla sådana följs upp, säger Lisbeth Johansson.

Det är sjuksköterskorna inom hemvården som, i samarbete med primärvården och hemtjänsten, beslutar hos vilka individer det kan vara lämpligt med en läkemedelsgivare. Det styrs utifrån individens behov och förutsättningar och användandet är i dag gratis för individen.

I dagsläget är det främst äldre personer som bor i egen bostad som har läkemedelsgivare, men det finns även ett fåtal hos individer inom Stöd och service.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: