Ansträngt läge i Vård och omsorg

Kommunens vård och omsorg befinner sig i ett ansträngt läge på grund av att influensa och covid fortsätter att öka i Skellefteå samtidigt som bemanningsläget är ansträngt. Hemtjänsten har det tufft och prioriteringar av insatser måste göras för att säkra liv och hälsa. Inom hemtjänsten vill vi därför vädja till anhöriga att hjälpa till i den mån det går.

Det är ovanligt många sjuka i Skellefteå och flera olika sjukdomar är i omlopp samtidigt. Sedan förra veckan har både influensa och covid ökat. Detta har medfört en märkbar personalfrånvaro i flera verksamheter, och influensa- och covidsmitta har tagit sig in på några av våra vård- och omsorgsboenden.

Flera hemtjänstområden befinner sig i ett ytterst ansträngt läge. Verksamheten ser till att säkerställa basala omvårdnadsinsatser, alltså omvårdnad, mat och medicin. Men de har tvingats glesa ut eller ställa in serviceinsatser.

- I centrala stan har vi en ansträngd personalsituation, personer väntar på vårt stöd och insatser måste ställas in, såsom städ, aktivering och viss avlösning. Vi samordnar med alla resurser vi har för att de individer som väntar på lasarettet ska kunna komma hem efter en vistelse där, även sjukvården har det riktigt svårt nu. Vi behöver lösa vården tillsammans, säger Sonny Bergmark, verksamhetschef Hemtjänst.

- I detta tuffa läge är anhöriga och närstående viktigare än någonsin! Vi hoppas innerligt att de kan hjälpa till med sådant som handling, tvätt och städ, för att hemtjänsten ska klara de mest basala insatserna över jul- och nyårshelgerna, fortsätter Sonny Bergmark.

Läget är även ansträngt på flera vård- och omsorgsboenden. För att minska risken för smittspridning är det önskvärt att anhöriga begränsar sina besök på de boenden där det finns covid- eller influensasmitta.

- På de boenden där smitta inte finns är anhöriga mycket välkomna på besök. Men utifrån det känsliga läget ber vi att man tar särskild hänsyn, är noga med att tvätta händerna och stannar hemma vid minsta förkylningssymtom, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef Vård och omsorg.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: