Linda Dehlin blir ny vård- och omsorgschef i Skellefteå

Linda Dehlin blir ny avdelningschef för Vård och omsorg i Skellefteå kommun. ”Jag är oerhört glad och stolt över att få det här förtroendet. Jag är också mycket ödmjuk inför de svårigheter och utmaningar som både jag och verksamheten står inför”, säger hon.

Linda Dehlin är utbildad socionom och har arbetat i Skellefteå kommun i 25 år. Sedan fem år tillbaka är hon verksamhetschef för vård- och omsorgsboende och dessförinnan har hon bland annat arbetat som hemtjänstchef.

Redan i dag ingår hon i avdelningens ledningsgrupp, och är därmed väl införstådd i de utmaningar och behov som finns.

Linda Dehlin blir ny avdelningschef.

– Vi är i ett nytt och förändrat läge kompetens- och rekryteringsmässigt. Det gör att vi måste hitta nya sätt att agera för att säkra en trygg och säker vård för de vi är till för och för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare, säger Linda Dehlin.

Att differentiera arbetsuppgifter, erbjuda andra anställningsformer och lyssna in medarbetarnas upplevelser och önskemål är något av det arbete som pågår och som Linda Dehlin vill fortsätta utveckla.

– Våra medarbetare är de viktigaste i organisationen. Vi andra ska skapa förutsättningar och fatta kloka beslut, alltid med blicken på vårdtagarna och de medarbetare som jobbar närmast dem.

Linda Dehlin efterträder Ejja Häman Aktell och tillträder tjänsten den 1 mars 2023. Den första tiden kommer de att arbeta parallellt.

– Linda stämmer mycket väl in på den kravprofil som vi haft och hennes egenskaper matchar de vi söker hos en avdelningschef för Vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet från verksamheten och är också en uppskattad och omtyckt chef och ledare, säger Katarzyna Wikström, förvaltningschef för socialkontoret i Skellefteå kommun.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: