Extra ersättning till sommarvikarier inom vård, omsorg och stöd

10.000 kronor extra till alla vikarier som jobbar minst 8 veckor under semesterperioderna inom Skellefteå kommuns vård, omsorg och stöd. Detta erbjudande gäller även sommaren 2023.

Socialnämnden och personalnämnden har tagit beslut om extra ersättningar för sommarperioden 2023. Beslutet innebär att vikarier som arbetar minst 80 % på Vård och omsorg eller Stöd och service under vecka 25 till 32 får en bonus på 10.000 kronor. Några verksamheter kommer även ha möjlighet att tillämpa extra ersättning till ordinarie medarbetare. Dessa erbjuds mellan 15.000 och 30.000 kronor beroende på om de flyttar hela eller delar av sin sommarsemester.

Utvärderingen av förra årets extra ersättningar visar att åtgärden var nödvändig för att klara bemanningen och säkra kvalitén under sommaren. Sammanlagt var det 581 vikarier som arbetade hela sommaren. Dessutom valde vissa medarbetare att lägga delar av eller hela sin semester utanför sommarens semesterperioder och i stället ta ledigt under hösten.

Erbjudandet sommaren 2023 liknar i stort sett det som gick ut 2022. Rutinerna har dock uppdaterats och förtydligats utifrån förra årets erfarenheter.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: