Socialnämnden satsar på arbetsmiljön inom vård och omsorg

Socialnämnden har beslutat att ansöka om statsbidrag till två projekt som långsiktigt kommer att stärka arbetsmiljön och attraktiviteten för kommunens vård och omsorg.

Ansökan gäller projektmedel för 2,8 miljoner kronor till två projekt inom avdelningen Vård och omsorg, som kommer att leda till förbättrad arbetsmiljö och att kompetens används på bästa sätt. Projekten ska genomföras och bli en del av den ordinarie verksamheten under 2023.

Vård och omsorgsnära service

Det ena projektet ska ta vidare arbetet med kompetensplanering, med syftet att införa vård och omsorgsnära service på avdelningen Vård och omsorg.

Införandet av vård och omsorgsnära service kommer att avlasta undersköterskor och vårdbiträden som då kan ägna mer tid till brukarnära arbete. Dessutom öppnas en möjlig karriärväg för invånare som tidigare inte varit anställningsbara inom vård och omsorg.

En utvecklad arbetstidsmodell

Det andra projektet syftar till att ta fram och införa en utvecklad arbetstidsmodell för hälso- och sjukvårdsenheten. Projektet förväntas leda till ett väl fungerande schema bland annat genom att medarbetaren involveras i högre grad i schemaläggningen.

- Genom dessa projekt kan vi fortsätta säkra kvaliteten inom vård och omsorg, förbättra arbetsmiljön och bättre möta den utmaning vi har kring kompetensförsörjning, säger Magnus Nilsson, socialnämndens vice ordförande.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se