OB-ersättningen för helger höjs med 20 % för socialkontorets medarbetare

Socialnämnden har beslutat att införa 20 % högre OB-ersättning under helger för socialkontorets medarbetare. Den högre ersättningen börjar betalas ut så snart lönesystemet har utvecklats.

Beslutet gäller för alla yrkesgrupper på socialkontoret som är schemalagda för arbete obekväm arbetstid helg. Genom denna satsning vill arbetsgivaren göra det mer värt att arbeta helg, och förhoppningen är att det kan bidra till att helger blir enklare att bemanna.

Innan den höjda ersättningen kan börja betalas ut måste kommunens lönesystem utvecklas, för att kunna hantera olika regler för OB-ersättningar. Detta blir klart under hösten 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se