Ukrainare övergår till ordinarie anställningar

Hittills i år har 20 personer från Ukraina fått ordinarie anställningar inom Skellefteå kommuns hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. De har alla gått vidare från de traineeanställningar som kommunen påbörjade i slutet av maj förra året, och till hösten förväntas minst lika många övergå i ordinarie anställningar.

Syftet med en traineeanställning är att kunna bli anställningsbar på den reguljära arbetsmarknaden, och det senaste året har närmare 70 personer från Ukraina löpande anslutit för trainee inom Vård och omsorg eller måltidsenheten.

– Ambitionen är att vi hela tiden ska ha 70 personer inne i programmet, säger Anna-Klara Granstrand, utvecklingsstrateg hos Skellefteå kommun.

Kunnat stötta varandra

Ukrainarna inom Vård och omsorg går utöver ordinarie personal och kan tillsammans utföra de arbetsuppgifter som känns bra för dem och för vårdtagarna. Att vara på en och samma arbetsplats där man lär känna kollegor, rutiner och vårdtagare gör också att man kan bli anställningsbar tidigare.

Sjungande dalen, Erikslid och Lövånger är de noder som tagit emot flest ukrainare och det är också här som flest fått en ordinarie anställning.

– Vi har märkt att det är bra att kunna stötta varandra. Det vi sett på Erikslid till exempel är att två av de som ordinarieanställdes i januari nu varit handledare för andra, säger Anna-Klara Granstrand.

Per Johansson är enhetschef för hemtjänsten på Sjungande dalen, där hittills tre ukrainare anställts.

– Det har varit jättespännande och vi har lärt oss väldigt mycket. När de två första kom till oss i början av november kunde de nästan ingen svenska alls och vi hade ingen här som kunde ukrainska eller ryska, så där har vi fått tänka till, säger Per Johansson.

Språket har kommit mer och mer med tiden, det har också samspelet och tryggheten mellan ukrainarna och handledarna gjort. Per Johansson säger att det gett energi åt hela arbetsgruppen och hos de äldre märktes en effekt de inte riktigt hade räknat med.

– Många av våra äldre har varit väldigt måna om att hjälpa till. De hade hört talas om kriget och efter att ha varit isolerade under pandemin fick de nu något att engagera sig i. Det gav så mycket energi hos dem att många piggade på sig. Det i sig är ju bara ”wow”!

Bra beredskap

Anna-Klara Granstrand beskriver Skellefteås arbete med ukrainarna lite som ett ”självspelande piano”, där det funnits en beredskap och där alla gjort vad man har kunnat. Hon lyfter också fram modet hos dem som var först ut 2022.

– De första elva kvinnorna och arbetsplatserna som tog emot dem är de som verkligen öppnat dörrar och banat väg för de andra. De första har gjort att 70 kvinnor kan försörja sina barn.

Då nationell statistik saknas är det svårt att jämföra med andra kommuner, men i Skellefteå är sysselsättningsgraden bland ukrainarna drygt 85 procent.

– De har en oerhörd självförsörjning och sysselsättningsnivå i Skellefteå. Vårt rekryteringsbehov är en jätteviktig faktor – vi är i stormens öga på något sätt – och det är många andra kommuner som hör av sig till oss, säger Anna-Klara Granstrand.

Relaterat:

Senast uppdaterad: