Folkhälsostrateg Lina Tjärnström, verksamhetsutvecklare för förebyggande arbete, Maria Pahlberg, och fysioterapeut och forskare Marianne Degerman utgör projektgruppen bakom Dutt n' Go.

Folkhälsostrateg Lina Tjärnström, verksamhetsutvecklare för förebyggande arbete, Maria Pahlberg, och fysioterapeut och forskare Marianne Degerman utgör projektgruppen bakom Dutt n' Go.

Träningsutmaning för seniorer gav resultat

Kan rörelsebingo och uppresningar förbättra styrka och balans? Det var vårt mål att bevisa att det är klart att det går!

Under 13 veckor har ett gäng seniorer boendes på ett trygghetsboende i Skellefteå legat i hårdträning. Varje dag har de gjort uppresningsträning i hemmet och två gånger i veckan har de spelat Dutt n'Go-bingo tillsammans.

Innan testperioden startade gjorde vi startmätningar och efter 13 veckor kom vi tillbaka och gjorde samma mätningar och nu är resultatet inne.

Åtta deltagare har förbättrat sin styrka och balans vid uppresning från stol (figur 1).

Staplar som visar antal uppresningar från stol under 30 sekunder innan träningsperioden och efter träningsperioden per deltagare.Förstora bilden

Figur 1. Antal uppresningar från stol under 30 sekunder innan träningsperioden och efter träningsperioden per deltagare.

Två av deltagarna lämnade inte in självträningsdagbok, men har deltagit vid Dutt n'Go-tillfällena. Dessa två deltagare har 18 % förbättrad uppresningsfunktion vardera (figur 2).

En deltagare underpresterade för sin ålder när träningsperioden påbörjades. Personen förbättrade sin funktion med 400 % och presterade i övre gränsen för sin ålder vid avslutad träningsperiod (figur 2).

En annan deltagare presterade inom normalgränsen för sin ålder när träningsperioden påbörjades och presterade över normalgränsen för sin ålder vid träningsperiodens slut. En person valde under testets gång att avsluta sitt deltagande och har därför inget registrerat slutresultat.

Det vi kan se är att alla deltagare har ökat sin balans i någon form.

Tårtbitsdiagram med olika färger som visar förbättring i procent (%) från träningsperiodens början till träningsperiodens slut per deltagare.Förstora bilden

Figur 2. Förbättring i procent (%) från träningsperiodens början till träningsperiodens slut per deltagare.

Bakom Dutt n’ Go står en projektgrupp bestående av kommunens folkhälsostrateg Lina Tjärnström, fysioterapeut och forskare Marianne Degerman samt verksamhetsutvecklare för förebyggande arbete, Maria Pahlberg. I samarbete med digitala transformationsbyrån Hello Future och målgruppsrepresentanter har de utvecklat det nya bingokonceptet via tjänstedesign. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Dutt n' Go riktar sig främst till föreningar, vård- och omsorgsboenden och alla riskgrupper som kan behöva en kul och nyttig rörelsepaus. Allt som krävs är att samlas fysiskt, skriva ut bingobrickor och starta spelet online via en webbadress.

För mer info kika in på hemsidan: www.skelleftea.se/duttngo Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: