Mer pengar till aktiviteter på Skellefteås vård- och omsorgsboenden

Skellefteås vård- och omsorgsavdelning får 200 000 kronor för att utöka sitt aktivitetsutbud. Det beslutade socialnämnden på sitt sammanträde på tisdagen.

Alla 20 vård- och omsorgsboenden i Skellefteå kommun har aktivitetsombud som, tillsammans med enhetschef, ansvarar för att planera aktiviteter på boendet. Varje boende har även en kultur- och aktivitetspott i sin budget.

Hittills har den totala budgeten för alla boendena legat på 100 000 kronor, men nu fördubblas den till 200 000 kronor.

- För äldre och för personer med kognitiva sjukdomar kan små, enskilda aktiviteter i vardagen vara minst lika värdefulla som en större gruppaktivitet. Med en utökning av aktivitetsbudgeten är målet att kunna ordna fler aktiviteter av varierade storlekar och med individen i fokus, säger Iosif Karambotis (S), ordförande i socialnämnden.

Vid sammanträdet godkändes också den sammanhållna aktivitetsplanen för vård- och omsorgsboenden. Syftet är att beskriva socialnämndens ambitioner och mål när det gäller aktiviteter och det är bland annat att:

  • Alla vård- och omsorgsboenden identifierar de boendes behov och erbjuder specifika aktiviteter som kan göra skillnad i vardagen och främjar hälsan hos de äldre.
  • Utveckla och främja samarbetet med lokala aktörer, till exempel föreningar.
  • Prioritera samverkan med anhöriga.
  • Ge personalen möjlighet att stödja aktiviteter och erbjudas stöd och utbildning för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Aktivitetsplanen ska genomföras stegvis med start 2024 och revideras i början av en ny mandatperiod.

Relaterat:

Senast uppdaterad: