Socialnämnden vill stärka stödet
kring demenssjuka och anhöriga

En plan för hur socialkontoret ska jobba mer förebyggande kring de som drabbas av demenssjukdomar beslutades av socialnämnden i Skellefteå i går. Bland målsättningarna finns till exempel att införa rådgivning för invånare.

I takt med att fler blir äldre kommer antalet personer med kognitiva sjukdomar som behöver stöd att öka. Redan i dag arbetar avdelningen Vård och omsorg med demensvård, men nu samlas arbetet i en demensplan. På så vis blir kommunens åtagande tydligare för sjuka, anhöriga och medarbetare.

Vägledning införs

I demensplanen finns även en del nyheter. Bland annat ska en demensvägledning införas. Den ska förenkla för invånare och bli en väg in till kommunen vad gäller stöd kring demenssjukdomar.
– Vi ser att framför allt det förebyggande arbetet för personer som drabbas av demenssjukdomar behöver stärkas upp, samtidigt som anhöriga behöver stöd. Invånare ska kunna ringa in och få specialiserat stöd och information om vad kommunen kan erbjuda. Då skapar vi förutsättningar att kunna hjälpa till i ett tidigt skede, berättar Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande.

Samarbete med Region Västerbotten

Rådgivningen planeras att starta upp under februari 2024 och framåt sommaren ska ett nytt samarbete mellan Region Västerbotten och Skellefteå kommun inledas. Den som får en demensdiagnos inom primärvården kommer då att erbjudas information om kommunens förebyggande aktiviteter, hjälpmedel och digitala verktyg med mera.

Utbildning för anställda

I demensplanen framgår utmaningarna med kompetensförsörjningen, med många nyanställda. Här vill nämnden att alla medarbetare inom Vård och omsorg ska gå grundkurser om demenssjukdomar. Dessutom vill nämnden ha minst en specialistundersköterska inom varje verksamhet.
– Vi vill bidra till ökad livskvalitet både för den sjuke och de anhöriga och jobba för att den som blir sjuk ska kunna vara självständig så länge som möjligt. Det är även viktigt att vi sprider information och ökar kunskapen om de här sjukdomarna för att kunna bygga ett demensvänligt samhälle, säger Iosif Karambotis.

Skellefteå kommuns arbete med kognitiva sjukdomar ska följa de nationella riktlinjerna samt länets vårdprogram och bedrivas i samarbete med Region Västerbotten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: