Återbetalning av vissa höjda avgifter

Personer som betalat för mat på boenden inom Vård och omsorg samt Stöd och service, eller fått matlådor via hemtjänst, kommer att få tillbaka en del av avgiften för 2023. Detsamma gäller den så kallade frivilliga tilläggsavgiften. Ett felaktigt hanterat beslut är orsaken och nu ska det rättas till.

Verksamheten informerade socialnämnden i Skellefteå, vid dess sammanträde på tisdagen, om att ett beslut i nämnden av misstag inte är formellt giltigt. Det gäller fjolårets höjning av matavgiften samt av den så kallade frivilliga tilläggsavgiften (fast avgift som täcker vissa kostnader inom Region Västerbottens sjuk- och tandvård upp till högkostnadsskyddet). Detta innebär att Skellefteå kommun kommer att återbetala själva avgiftshöjningen. Beslutet om höjningarna av avgiften 2023 grundades i höjda livsmedelspriser generellt.

Återbetalningarna kommer att ske skyndsamt och alla berörda kommer att få information kring detta.

Relaterat:

Senast uppdaterad: