288 idéer kom in till årets Ungdomsfullmäktige

Den 29 april kommer årets upplaga av Ungdomsfullmäktige att hållas. Det kommer att bli ett digitalt möte med elever, politiker och tjänstepersoner.
- Med tanke på pandemin var det här den bästa lösningen, förklarar Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för Ungdomsfullmäktige i Skellefteå kommun.

Något som är lite unikt i år är att alla gymnasieklasser och högstadieklasser i Skellefteå kommun varit inbjudna till att delta i arbetet med Ungdomsfullmäktige.
- Tidigare år har vi bara haft två årskurser som deltagit, årskurs åtta från högstadiet och årskurs två från gymnasiet. Det känns roligt att vi har kunnat engagera på så bred front i år, berättar han.

288 idéer kom in
Idéerna som kom in från eleverna handlade om allt från skolmat till bussar. Det kom också in idéer om organiserade uteaktiviteter utifrån pandemin.
- Vi har också fått in känsliga frågor kring trygghet och otrygghet, att kunna erbjuda alternativa vägar för EPA-traktorer för att undvika E4:an och slippa konkurrera med andra, en app för att hitta föreningsaktiviteter och fler alternativa sporter för de med funktionshinder, avslutar Jörgen Svedberg.

Fakta

Ungdomsfullmäktige i Skellefteå
Det började med fem ungdomsting som genomfördes mellan åren 1988-1998 som avhandlade fritidsfrågor i kommunen. Det genomfördes även två separata elevfullmäktige under den här tiden som behandlade skolfrågor. En form av ”motionsrätt” har funnits under både ungdomstingen och elevfullmäktige. Den innebar att nämnderna skulle lämna besked till motionären oavsett om motionen gick igenom eller fick avslag. Båda forumen har visat sig ha haft stor betydelse för ungas inflytande i politiska beslut.
1998 fick dialogen mellan unga och politiker namnet Ungdomsfullmäktige och genomfördes vartannat år. 2012 beslutade kommunfullmäktige att invånardialogen Ungdomsfullmäktige skulle hållas varje år.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: