Discgolf

Kustfisketillsyn i Skellefteå kommun

Från maj till oktober bedriver Skellefteå kommun tillsammans med ett antal fiskevårdsområden kustfisketillsyn på uppdrag av länsstyrelsen Västerbotten.

Kusten delas in i sju bevakningsområden från norra länsgränsen och ner till kommungränsen mot Robertsfors i söder.

- Vi gör det här för att se till att fiskereglerna följs längs Skellefteå kommuns kust och på så sätt skydda och skapa förutsättningar för att fiskbestånden utvecklas, berättar Tony Söderlund, fiskekonsulent vid Skellefteå kommun.

Tillsyn med båt

Skellefteå kommun har anställd personal som tillsammans med personer från fiskevårdsområdenas tillsynspool åker båt längs hela kusten för att bevaka de sju områdena.

- Allt fiske kontrolleras, från handredskapsfiske till nät, mjärdar och fällor. Vi är ute både vardagar, kväller och helger, förklarar han.

Ett 60-tal bevakningstillfällen

Totalt genomförs ett 60-tal bevakningstillfällen under säsongen som sträcker sig från maj-oktober.

- Vi lägger störst fokus under perioderna då förbud mot fiske innanför tremeterskurvan gäller. Utöver detta genomförs tillsyn utifrån tips och vid ett antal tillfällen under övriga delar av säsongen.

Målsättningen med tillsynen är att besöka samtliga områden ungefär lika mycket.

- Det kan dock variera under åren beroende på var problembilden ligger, tillägger han.

Olovligt fiske kan påverka fiskbeståndet

Det har sett väldigt olika ut under årens lopp när det gäller hur fiskereglerna efterlevs.

- Generellt är det god efterlevnad av reglerna på kusten men det förekommer olovligt fiske och om det sker på känsliga platser under känsliga tider på året kan det få ganska stora konsekvenser på det lokala fiskbeståndet. Det finns goda möjligheter att fiska på kusten, både med nät, mjärdar och fiskespön men det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i just ditt område innan du ger dig ut, avslutar Tony Söderlund.

Här kan du läsa mer om Fiskeregler vid kusten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Sedan 2011 har Skellefteå kommun bedrivit fisketillsyn på kusten tillsammans med Åbyälven, Byskeälven, Kågeälven och Bureälvens fiskevårdsområden. Tillsynen har genomförts för att öka kunskapen om fiskeregler på kusten hos fritidsfiskare och att se till att gällande fiskeregler följs.

Tillsynen har haft en positiv effekt när det gäller användandet av felaktiga nät som minskade under de första åren som tillsynen genomfördes. De samverkar också med polis, kustbevakning, åklagarmyndighet, kommuner och Länsstyrelsen om vilken metodik och prioriteringar som ska göras inför varje säsong.

Tillsynen är en satsning som genomförs längs hela Västerbottens kust och finansieras av länsstyrelsen i Västerbotten, delaktiga fiskeföreningar samt kommunerna.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se