Kultur ska förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i Västerbotten

Västerbottens kultur- och musikskolor ingår i Kulturskolerådets nya utvecklingsprojekt som ska ge fler barn och unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa med kultur som resurs.

Det är ett treårigt projekt som Västerbotten bedriver i samarbete med Södermanland och Norrbotten och finansieras av Arvsfonden.

Kultur på recept
Musik- och kulturskolor i ett 30-tal kommuner ska få testa nya metoder och arbetssätt. Det kan handla om kultur på recept och andra hälsofrämjande kulturaktiviteter. Tack vare erfarenhetsutbyten och samarbete med exempelvis elevhälsan, föreningar och andra institutioner ska musik- och kulturskolorna bli en bättre främjande och förebyggande aktör för att minska psykiska ohälsa bland unga.

Digitala möten
Kommunerna kommer även att mötas digitalt för att ta del av varandras erfarenheter för att nya arbetssätt och metoder ska kunna testas och tas fram. Kulturskolerådet ansvarar för den nationella spridningen av erfarenheter och metoder till övriga kommuner samt till det civila samhället.

Nyskapande metoder
- I Sverige är unga med psykisk ohälsa ett växande problem och vi är väldigt glada över att musik- och kulturskolorna nu får möjlighet att arbeta med nyskapande metoder för att bli en tydligare resurs i arbetet för ungas hälsa i Västerbotten, säger Christer Olofsson, Skellefteå Kulturskola, som är regional koordinator och kontaktperson för projektet.
- Inledningsvis kommer vi att inventera pågående arbete och skapa nätverk med olika verksamheter för att på sikt bygga upp en långsiktig samverkansstruktur.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: