Discgolf

Från "vandringens dag" den 11 september 2021

En förening med naturvana

Intresset för att vara ute i skog och mark har ökat under pandemin. En förening som redan är van att vistas ute i naturen är Svenska turistföreningens (STF) lokalavdelning i Skellefteå, en förening som i dag har cirka 150 medlemmar.

Precis som för många andra föreningar har STF i Skellefteå ett annorlunda och påfrestande år bakom sig. De flesta planerade aktiviteterna har fått ställas in, men vissa vandringar har ändå kunnat genomföras med restriktioner. Och trots pandemin så ser såväl STF centralt som STF i Skellefteå ljust på framtiden.

- Vi kommer att satsa på vandringar, föreläsningar och studiebesök. Våra uppskattade fjällträffar kommer vi också att återuppta, säger Christer Norde, ordförande i STF Skellefteå lokalavdelning.

Förutom egna arrangemang brukar STF i Skellefteå samarbeta med andra föreningar och då främst Naturskyddsföreningen.

- Vi brukar följa med på deras årliga fågelutflykt och på hösten har vi ibland hängt med på deras svamputflykter, säger Christer.

Sedan tre år tillbaka arrangeras det rikstäckande arrangemanget ”Vandringens dag” den andra lördagen i september. I Skellefteå träffades man därför den gångna helgen för att tillsammans vandra den sex kilometer långa Öbergsleden, en slinga som går i och runt Stackgrönnan och Nyhamn.

SFT:s motto är ”lär känna din bygd” och i deras program kan man ta del av ett antal aktiviteter med målet att visa olika sidor av vår hembygd med natur, kultur, miljö, historia och näringsliv i en härlig blandning.

När Christer får uppgiften att själv lyfta fram några guldkorn i bygden väljer han ut två platser.

-Ett ställe som är värt ett besök under sommarperioden är Burehällorna i Burvik och på vintern är Vitbergsområdet ett bra ställe att besöka, speciellt nu när vi fått Vinterpromenaden.

Relaterat:

Senast uppdaterad: