Nordanå Fik och Butik stänger

Den 14 november stängde ”Nordanå fik och butik” på Nordanå. Kultur och fritidskontoret har hyrt ut caféverksamheten till Socialkontorets dagliga verksamhet, men nu saknar de möjlighet att driva verksamheten vidare.

-Det känns tråkigt att vi nu stänger caféet. Att öppna en ny verksamhet under pågående pandemi var dock för svårt, därför har vi valt att stänga Nordanå Fik och Butik, säger Nina Olausson, enhetschef stöd och service.

Kultur och fritidskontoret, som bedriver delar av sin verksamhet i huset, kommer fortsättningsvis att abonnera caféet för intern verksamhet 3 gånger i vecka, men för närvarande är det ingen allmän caféverksamhet.

-En caféverksamhet är viktig för Nordanå som besöksmål och inom kultur- och fritidskontoret arbetar vi på olika lösningar för att säkra en allmän caféverksamhet i framtiden, säger Mikke Ejrevi, avdelningschef Kultur och Bibliotek.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: