Driftstörningar i systemet för att visa status för isbanor

Under vintern 2021 och början av 2022 har vi haft problem med det system som används för att uppdatera statusen för skidspår och isbanor.

Skellefteå kommun vill erbjuda så god service som möjligt till våra invånare, ett led i detta är att visa när våra skidspår och isbanor prepareras. Vi haft problem med det system som används för att uppdatera denna status vilket innebär att den inte alltid är korrekt, vilket är olyckligt. Vi har dialog med leverantören för att lösa problemet, men i dagsläget finns inte någon lösning.

De generella rutiner som vi har för isbanor inom centralorten som underhålls av kultur- och fritidsförvaltningen är att isbanor inom Skellefteå tätort plogas dagligen samt spolas varannan dag. Variationer från detta kan ske på grund av externa faktorer om det exempelvis är plusgrader.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: