Årets kulturdebatt i expansiva Skellefteå

Vilken betydelse har kulturen i en växande kommun? Den frågan är utgångspunkt för den kulturdebatt som 17 maj avrundar Skellefteås år som Årets kulturkommun i Västerbotten. Temat för året har varit att lyfta fram kulturen utanför centrala Skellefteå. Följdriktigt arrangeras därför debatten i Skelleftehamns Folkets hus.

Skellefteå växer så det knakar. Vad betyder kulturen i den tillväxtresan och vilken roll ska kulturen spela i framtiden - i hela Skellefteå kommun? Den och andra frågor kommer lokala politiker och kulturaktörer att diskutera när de träffas i Skelleftehamn.

Medverkar i panelen gör Lorents Burman kommunalråd Skellefteå, Ina Omma, aktivist, folkbildare, slöjdare och konstnär, Hjördis Brännström, Burträsk Teater Musikförening och Joakim Sandberg, kulturchef Region Västerbotten.

”Pinsam okunskap om samisk historia”

Samtalsledare är Therese Eriksson, projektansvarig Årets Kulturkommun Skellefteå, och ser fram emot en debatt som hon tycker är akut viktig nu.

– Kulturlivet måste hantera efterverkningarna av pandemin och den växande staden – samtidigt. Men jag tror också att frågan kommer att vara ständigt aktuell under lång tid, eftersom det är av största vikt att vi har ett vitalt kulturliv och ett livaktigt föreningsliv i hela vår vidsträckta kommun.

Therese hoppas även att förbisedda perspektiv ska ges plats i diskussionen.

– Jag är särskilt glad att Ina Omma medverkar i debatten, så att vi kan få diskutera frågan om hur samisk identitet, konst och kultur ska kunna få en mer framskjuten och självklar plats. Okunskapen om samisk historia och nutid i Skelleftebygden är stor, det är faktiskt rätt pinsamt.

”Handlar om människovärde och livsvillkor”

Ina Omma är inne på samma linje när det gäller förväntningar på debatten.

– Vem får utrymme att finnas och under vilka förutsättningar? När allt kommer omkring handlar det om människovärde och om våra olika livsvillkor. Därför är denna debatt så viktig. När kultur bagatelliseras och bortprioriteras behöver fler perspektiv lyftas! För mig som same är frågor om "utrymme" och vem som får finnas på vems villkor viktiga.

Debatten arrangeras av de kulturinstitutioner som står bakom Årets kulturkommun i Västerbotten – Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Västerbottensteatern – tillsammans med Skellefteå kommun. Institutionernas vd:ar finns också på plats i Skelleftehamn under debatten.

Saknar en kommunal kulturvision

Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern, saknar en övergripande kommunal kulturvision som kan docka in i de nationella riktlinjerna när det gäller återstarten av kulturlivet efter pandemin.

– Jag vill att debatten kan lyfta frågan om på vilket sätt vi i Skellefteå kan säkerställa att kulturen åter kan växa sig stark. Var finns analysen av det vi nyss varit med om och vilken väg som leder framåt?

En annan angelägen fråga för Fransesca är hur det fria kulturlivet kan stärkas.

– Hur kan vi stärka den mångfald som driver och utvecklar ett helt samhälle utöver vad de professionella kulturutövarna gör? Hur lyfta föreningarna? Hur säkerställa de ungas engagemang för musik, teater, dans, litteratur? Hur ge våra barn möjligheten att få ta del av en generös kulturpolitik som bidrar till att fostra morgondagens kulturutövare och besökare? Hur ge plats åt de kulturella och kreativa näringar som kan vara avgörande för att ge en stad och en kommun dess unika och attraktiva profil?

Konsert med tolkning av Bowies musik

Kvällen avslutas med Loving The Alien, en konsert där Miriam Aïda tolkar David Bowies musik. Med influenser av afro-brasilianska rytmer, jazz, reggae och en dos svensk melankoli tolkar Miriam med sitt band låtar hämtade från olika eror i Bowies karriär – musik utan gränser. Konserten arrangeras av Folkets hus Skelleftehamn i samarbete med Norrlandsoperan.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: