Discgolf

Föreningen har omvandlat historisk flottarstig till ny vandringsled

Stora Bygdeträsket FVOF är en av de största fiskevårdsföreningarna i kommunen och nu ska de inviga en ny vandringsled utmed Sikån som följer den gamla flottarstigen. ”Vi ska ut i veckan och kolla så att vägarna är torra nog för att sätta upp skyltar”, säger Stig Lindberg, ordförande för föreningen.

Under några års tid har föreningen arbetat med restaureringen av den gamla flottarstigen utmed Sikån. Stigen härstammar från slutet av 1800-talet, då sågat timmer var Sveriges viktigaste exportvara, och timmer fraktas på Sikån till Rickleån och vidare till industrin i Robertsfors.

Leden kommer nu att gå från Villvattnet till väg 364 och har bland annat till viss del dragits om så att den ska bli mer lättillgänglig för allmänheten.

- Det är väldigt fint längs med Sikån. Tanken är att det här ska gynna människor som vill vandra längs ån, men det blir även bättre för fisket. Förutom vandringsleden återställer vi även själva strömfåran till ursprunget och gör lekplatser för fisken, säger Stig Lindberg.

Längs efter leden finns det flera rastplatser med vindskydd och man kan även stanna av vid flottarkojan vid Dödmansforsen.

- Vid flottarkojan finns det goda övernattningsmöjligheter, säger Stig Lindberg.

Fiskevårdsområdet bildades 1984 och typiska fiskarterna för området är gädda, abborre, harr och öring. Det är 500-600 fastigheter eller fiskerättsinnehavare knutna till området, som täcker 7000 hektar vatten.

- Vi har ett 30 tal vindskydd och rastplatser som vi byggt och underhåller, vi har även ett antal båtar för uthyrning.

Vad gör man som aktiv medlem i föreningen?

I Flottarkojan kan man stanna av för en paus, eller för att övernatta.

- Vi företräder fiskerättsinnehavare så det är främst styrelsen som ordnar med saker. Vi underhåller bland annat vindskydd och rastplatser och hjälper till med fiskekort. Till viss mån gör vi även utplanteringar av fisk och underhåller sjösättningsplatser.

Ska den nya leden invigas på något speciellt sätt?

- Vi har ingen speciell invigning inplanerad för närvarande.

I Flottarkojan kan man stanna av för en paus, eller för att övernatta.

Relaterat:

Senast uppdaterad: