Föreningsnytt oktober 2022

Här kan du läsa en tillgänglig version av föreningsnytt som är ett nyhetsbrev som går ut en gång i månaden riktat till föreningar.

Kultur- och fritidschefen har ordet

I skrivande stund

I skuggan av den nationella politiken, så pågår i skrivande stund även förhandlingar på lokal nivå om vilka förtroendevalda politiker som kommer att representera medborgarnas intressen i kultur- respektive fritidsnämnden. Det arbetet ska vara klart i december och då kommer de personer som utses som ordföranden också att presentera sig i detta forum.

Både kultur- och fritidsnämnden har nu gemensamt antagit nya rutiner för hur nämnderna ska agera, när en förening avviker från de beslutade bidragsnormerna. Detta innebär att alla föreningar i Skellefteå behandlas på samma sätt och att alla föreningar som jobbar riktar verksamhet mot barn och ungdomar ska begära ut utdrag ur belastningsregistret från ledare som jobbar med denna åldersgrupp. Har ni frågor kring detta är ni välkomna att vända er till oss på kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag att söka

Bidrag att söka för hela året 2022

Det finns många bidrag för er som förening att söka, allt från övergripande bidrag till mer specifika beroende på vilken förening det är och vad man utövar. Här har vi samlat bidrag som föreningar kan söka till. Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Bidrag på gång

14 oktober - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden

15 oktober - Idrottsledarstipendium - fritidsnämnden

15 oktober - Ledarstipendium - fritidsnämnden

30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden

Söks året runt - Investeringsbidrag för friluftsliv - fritidsnämnden
Behöver ni ett vindskydd, utedass, bänkar, bord grillplatser till er samlingsplats i byn eller nere vid sjön eller ån? Tveka inte att höra av er till oss på kultur och fritid eller ansök direkt i Interbook GO. Upp till 100 % i bidrag!

Fler löpande bidrag som du kan söka hela året hittar du under länken högre upp - under Bidrag att söka för hela året 2022.

31 oktober - Skötselbidrag för friluftsliv - start 1 augusti till och med 31 oktober - fritidsnämnden

31 oktober - Upprustningsbidraget samlingslokaler 23 - start 1 september till och med 31 oktober - fritidsnämnden

11 november - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden

15 november - Medfinansiering Boverket för samlingslokaler. Det gäller senast datum när föreningen ska ha skickat in en kopia på ansökan till kultur- och fritidskontoret som föreningen gjort till Boverket. Den kopian skickas till kultur- och fritidskontoret.
Epost: fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se

Läs mer om bidragen i fritidsnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats.

Läs mer om bidragen i kulturnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats.

Ansökningar hittar du i de flesta fall i Interbook GO Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Uppdatering av fritidsnämndens och kulturnämndens bidragsnormer och ärendehantering

Under våren har bidragshandläggarna för kulturnämnden och fritidsnämnden föreslagit en uppdatering av bidragsnormerna. Förslaget skickades därefter på remiss till samtliga kultur- och fritidsföreningar samt att en referensgrupp från föreningar har varit delaktiga och fått tycka till. Syftet med tillägget i bidragsnormerna ska hjälpa oss att säkerställa så att alla föreningar som får bidrag från kultur- och fritidskontoret arbetar förebyggande mot diskriminering och följer FN:s barnkonvention. Detta gäller för de föreningar som får bidrag från kulturnämnden eller fritidsnämnden.

Uppdateringarna är nu beslutade både i kulturnämnden och fritidsnämnden och följande uppdateringar är det som är beslutat och tillagt i bidragsnormerna:

• Föreningen ska bedrivas under demokratiska former, vara öppen för alla och följa de sju diskrimineringsgrunderna Länk till annan webbplats. samt Barnkonventionen Länk till annan webbplats..
• Föreningen ska begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn upp till 18 år.
• Kultur- och fritidskontoret genomför stickprovskontroller för att granska och säkerställa att bidragsnormerna följs.

Här kan du läsa mer om kulturnämnden bidragsnormer Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om fritidsnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats.

Till detta har också ett arbete med rutiner för handläggning av ärenden för föreningar som avviker från kommunens regler för bidrag gjorts och är beslutat i båda nämnderna. På länken nedan kan du ta del av en förkortad version som förklarar hur processen går till.

Läs mer om ärendehanteringsmodellen här Länk till annan webbplats.

Sponsring av barn- och ungdomsföreningar - Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten skriver att det står för trygghet, närhet och engagemang i det lokala samhället. Att stötta barn- och ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden är en del av deras hållbarhetsarbete och ett sätt att arbeta med visionen "Tillsammans skapar vi en trygg framtid i Västerbotten”. Länsförsäkringar Västerbotten sponsrar i huvudsak barn- och ungdomsföreningar. De skriver att de bidrar till en trygg fritid för länets barn och unga. Avslutas 17 oktober 2022.

Vid frågor, kontakta kommunikatör Martin Svensson 090-10 91 39 eller 070-554 91 39 på Länsförsäkringar Västerbotten.

Läs mer och ansök om sponsring Länsförsäkringar Västerbotten Länk till annan webbplats.

Kulturföreningar synliggörs i satsningen som går under namnet Vi gör - här är kriterierna

Ska din förening arrangera någon offentlig kulturaktivitet i december? Eller funderar ni på att göra det? Pandemin medförde att alla kulturbidrag från Skellefteå kommun inte kunde betalas ut, och därför finns nu extra pengar. De ska läggas på föreningar som arrangerar kultur, för att synliggöra allt som sker. Formen är väldigt fri, och det krävs ingen redovisning av utgifter.
Vi vill att det ska vara enkelt -här är reglerna för att ansöka.

• Varje förening kan få 10 000 kronor.
• Först till kvarn gäller.
• Kriterierna är att ni ska arrangera en offentlig kulturaktivitet. Det kan vara en föreställning, konsert, berättarkväll eller något helt annat. Arrangemanget ska ske under december. Detta ska dokumenteras av er och läggas ut på sociala medier under hashtagen #vigorskelleftea. Bilderna ska även skickas över till maria.wallin@skelleftea.se, och vara fria för användning. Fotograf ska anges.
• Senast 15 november vill vi har er ansökan som skickas till maria.wallin@skelleftea.se. Där berättar ni om vad ni har tänkt arrangera, samt vem som är kontaktperson. Det räcker med några meningar.
• Vi kontaktar de föreningar som beviljats summan.
Vi hoppas att ni vill vara med och återstarta kulturlivet tillsammans med oss.
Hör av er om ni har frågor!

Epost Maria Wallin och dit ansökan Vi Gör - här är kriterierna skickas

P.S. Saknar dig - Skellefteå & Piteå - Inflyttarevenemang 26 november 2022 på Skansen

För väldigt många av våra inflyttare är föreningslivet en ”inkörsport” till ett bra liv i Skellefteå och rätt så många frågor från våra inflyttare gäller just vilka typer av föreningar som finns eftersom det är avgörande för om deras barn kommer att trivas eller inte. Om någon förening vill delta så är det gratis för er och det är en möjlighet att möta potentiella nya invånare! Passa på och ta chansen och anmäl din förening.

PS. Saknar dig! ger er möjligheten att rekrytera kompetens, knyta nya kontakter och stärka ert varumärke.

Sista anmälningsdag 27 oktober 2022.

Läs mer och anmäl din förening till inflyttarevenemang 26 november 2022 på Skansen Länk till annan webbplats.

Har er förening utrustning som inte används?

Skänk den till Fritidsbanken eller Kulturbanken så lånar vi ut det gratis så att fler kan få en meningsfull fritid, och kanske kan testa just er fritidsaktivitet.

Läs mer om verksamheten och inlämningsplatser - besök Fritidsbanken Länk till annan webbplats.

Läs mer om verksamheten och inlämningsplatser - besök Kulturbanken Länk till annan webbplats.

Ta chansen att vinna 10 000 kronor

Är ni en förening som ser till individ och föreningskultur, och inte bara idrottsliga eller fysiska prestationer hos barn och unga? Har ni använt ordlekar, högläsning, läshörna, läsbingo eller andra läsfrämjande aktiviteter? Ansök om Läsliganpriset med chans att vinna 10 000 kronor! Alla som har gjort eller vill göra en insats för att idrottande barn och unga ska läsa mer kan vinna. Stor eller liten insats spelar ingen roll.

Välkommen med er ansökan senast 31 december 2022. Två vinnare kommer att utses. Lycka till!

Klicka här för att läsa mer och skicka in ansökan Länk till annan webbplats.

Årshjul/kalender för föreningen

Med hjälp av ett årshjul kan du som förening få bättre översikt över kommande händelser. Det hjälper föreningen/styrelsen att strukturera arbetet och inte missa viktiga uppgifter. I årshjulet ska alla viktiga händelser som årsmöte, bidragsansökningar, anmälningstider, styrelsemöten och andra saker läggas in. Man kan/bör även sätta ansvarig för de olika händelserna. Varje förening är unik så ni måste skapa detta årshjul själv som förening. När den väl är gjord så är det lätt att uppdatera nästa år.

Fördelar med ett årshjul
Alla viktiga händelser under året finns nedskrivna. Styrelsen (och övriga medlemmar) har koll på vad som händer under året. Är uppgifterna nedskrivna blir de inte lika personbundna. Underlättar överlämning till ny styrelse/ledamöter. Det är lätt att skapa sig en helhetsbild över året.

De kommunala föreningsbidragen hittar du här Länk till annan webbplats.

Vandringsbilden

Fototävlingen ”Vandringsbilden” är nu över. Kultur- och fritidskontoret vill tacka er alla som skapat magi med era alster. Bilder som visar den mångfald av idéer och upplägg på vad en bild kan innehålla. Vi hoppas att dessa foton (142 stycken) kan inspirera andra att upptäcka den fina natur som finns bakom knuten.Läs mer om vandringsbilden, vandringsleder och promenader här Länk till annan webbplats.

Tipsa om ert evenemang!

Har ni som förening något evenemang som ni önskar att nå ut med lite bredare än via era egna kanaler? Skicka in ett tips till Visit Skellefteå och deras evenemangskalender. Evenemanget kommer även att visas på www.skelleftea.se/invanare.

Fyll i formuläret som du hittar via länken nedan och skicka sedan in tipset.

Skicka in ditt tips Länk till annan webbplats.

Hej förening!

Medlemmarna lyfter Skellefteå konståkning

Det händer saker i Skellefteå Konståkning. På plussidan är det äntligen dags att åka ut på konståkningstävlingar utan restriktioner efter pandemin. På minussidan har det skett personalförändringar. Men det är vid sådana tillfällen det syns tydligt hur viktiga ideella krafter är i en förening, påpekar ordförande Linda Fredriksson.

Läs hela reportaget här Länk till annan webbplats.

Föreningsnytt – vill fler personer få föreningsnytt i föreningen?

Vi skickar föreningsnytt till föreningens epost. Den som tar emot föreningsnytt ska skicka det vidare till fler personer i föreningen. Personer kan själva också prenumerera på föreningsnytt.

Klicka här för att anmäla dig till föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Uppdatera föreningsuppgifterna årligen i Interbook GO

Föreningen ska uppdatera kontakt- och styrelseuppgifter årligen i Interbook GO för att söka och få utbetalt bidrag från kultur- och fritidskontoret. Medlemsuppgiften ska årligen vara uppdaterad av funktionsnedsättningsföreningar 15 februari, idrottsföreningar och ungdomsföreningar 1 maj. Viktigt att föreningar uppdaterar föreningsuppgifterna så att vi har ett uppdaterat föreningsregister så att medborgare och andra kan hitta aktuella uppgifter på föreningar.

Logga in i Interbook GO och uppdatera uppgifterna Länk till annan webbplats.

Tips till din förening

Har du frågor eller funderingar om din förening, fritidsfrågor, kulturfrågor och bidragsfrågor med mera så kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 så hänvisar de till rätt handläggare.

Vill du prenumerera på Föreningsnytt eller tipsa någon annan?

Klicka här för att anmäla dig till Föreningsnytt

Relaterat:

Senast uppdaterad: