Hur är det att verka som författare i Skellefteå kommun?

Regionbibliotek Västerbotten inventerar författarskap, litterära platser och litterär infrastruktur i Skellefteå kommun. Både yrkesverksamma och fritidsförfattare kan vara med i enkätundersökningen.

Regionbibliotek Västerbotten inventerar författarskap, litterära platser och litterär infrastruktur i Skellefteå kommun. I uppdraget ingår också att undersöka hur det är att verka som skrivare/berättare i kommunen.

Den här enkäten vänder sig både till yrkesverksamma och personer som har skrivande/berättande som fritidsintresse.
Enkäten har ingen åldersgräns och alla svar är anonyma.

Enkäten finns tillgänglig digitalt och i pappersform på biblioteken i Skellefteå kommun.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: