Restriktioner för fiske i Skellefteälven över vintern

Skellefteälven är smittad med kräftpest och all fiskeutrustning som används däri måste desinfekteras. Detta gäller även vid pimpelfiske. Det är inte heller tillåtet att ta betesfisk från älven för att sedan använda det i ett annat vatten.

 För att undvika att kräftpesten sprider sig till andra vatten är det viktigt att du följer de restriktioner som gäller i Skellefteälven. Det innebär bland annat att du måste desinfektera all utrustning du använder i älven.

På webbsidan "Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest" finns mer information om regler och riktlinjer.

Regler gällande betesfisk

Att ta betesfisk från Skellefteälven och flytta till annat vatten är inte tillåtet, enligt Länsstyrelsens föreskrift. Överträdelser kan resultera i böter och fängelse. Denna regel finns för att hindra att kräftpesten sprids till andra vatten. Inga undantag gäller

Regler gällande pimpelfiske

Vid pimpelfiske i övrigt gäller samma restriktioner som för annat fiske eller andra redskap som varit i kontakt med vattnet inom det pestsmittade området. All utrustning ska desinficeras. Det gäller till exempel för, pimpelspö, isborr, skrylla, kälke och andra redskap som varit i kontakt med vattnet.

Ett sätt att desinficera utrustning är att frysa vid minst -10 grader i 24 timmar, vilket vintertid kan vara en bra metod om temperaturen är rätt.

Arrangörer av pimpeltävlingar i Skellefteälven bör upplysa om vilka restriktioner som gäller och säkerställa att den fångade fisken inte sprider smitta till andra vatten.

Fler sätt att desinfektera kan du läsa om på webbsidan "Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest"


Relaterat:

Senast uppdaterad: