Brunnsteatern kommer nu att tas med i utvecklingsplanen för Nordanåområdet, berättar Marie Bergslycka, ordförande fritidsnämnden och Daniel Sjögren, ordförande kulturnämnden.

Brunnsteatern kommer nu att tas med i utvecklingsplanen för Nordanåområdet, berättar Marie Bergslycka, ordförande fritidsnämnden och Daniel Sjögren, ordförande kulturnämnden.

Brunnsteatern tas med i utvecklingsplan för Nordanåområdet

Utvecklingen av Nordanåområdet ska ta fastare form under 2023. Kultur- respektive fritidsnämnden beslutade på onsdagen att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan som omfattar Brunnsteatern, gamla läroverkets byggnad samt utomhusmiljön på Nordanå.

Nyligen blev det klart att Västerbottensteatern helt lämnar Brunnsteatern och koncentrerar sin verksamhet till Sara kulturhus. Det gör att stora lokalytor frigörs. Den senaste utredningen kring Nordanå visade att det finns ett stort intresse bland kultur- och fritidsföreningar att verka på området, men att det är ont om utrymme.

– När vi nu lägger till Brunnsteatern i Nordanåområdet öppnar stora möjligheter upp sig. Nordanå är en otrolig plats och jag är övertygad om att den kan bli ännu bättre, både för nuvarande och kommande invånare samt turister, säger Daniel Sjögren (S), ordförande kulturnämnden. Nordanåområdet är och ska fortsatta vara ett område för alla, men utvecklingsplanen innefattar ett ökat fokus på barn och unga.

Brunnsteatern är en stor lokal, och i dagsläget är det endast Ungdomsverket som huserar där. I gamla läroverket finns för närvarande flertalet aktörer som exempelvis Skellefteå museum, Seniortorget och Nöjesfabriken. Politikerna ser gärna att alla nuvarande aktörer är kvar i området.

Slutligen ger nämnderna kultur- och fritidskontoret i uppdrag att jobba med gestaltning av Nordanåområdet som helhet, inklusive utomhusmiljön. Här kan det handla om stigar, belysning, skyltar och konst.

– Jag är glad att Nordanå så tydligt är en plats för barn och unga. Vi har redan Barnsia på Skellefteå museum, Nordanå lekplats, kultur- och fritidsbanken samt Ungdomsverket. Ungdomsverket gör ett fantastiskt arbete och har en självklar plats på Brunnsteatern. De är en väldigt viktig verksamhet för ungdomarna i Skellefteå, säger Marie Bergslycka (V), ordförande fritidsnämnden.

Utvecklingsplanen ska vara klar under 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad: