Restriktionerna i Skellefteälven gäller under hela 2023

Enligt Länsstyrelsens föreskrift gällande kräftpesten i Skellefteälven så fortsätter restriktionerna gälla under hela 2023. För att underlätta sanering av båtar och andra vattenfordon så kommer Skellefteå kommun ha en gratis hetvattentvätt tillgänglig.

Under 2022 stod det klart att Skellefteälven var smittat med kräftpest. Som det ser ut nu kommer restriktionerna gälla under hela 2023, om man inte tidigare kan konstatera att det inte längre finns någon risk för smitta. En del i det fortsatta arbetet kommer vara att sättas ut flodkräftor i burar under våren för att undersöka om kräftpesten fortfarande finns i älven.

- Förutom att undersöka om det finns pågående smitta i älven, kommer även fortsatta provfisken att utföras för att undersöka om det finns kvar rester av beståndet. Det råder förbud att fiska kräfta i området, men Skellefteå kommun har dispens att utföra provfisken. Så det är bra om alla som rör sig vid älven är medvetna om vad som pågår, så de inte i all välvilja rör utrustningen som ligger ute i älven, säger Tony Söderlund, enhetschef fritid- och idrottsavdelningen.

För att förhindra smittspridning är det mycket viktigt att alla föremål som varit i älven, stora som små, saneras innan de sänks ner i ett annat sötvattensområde. För att underlätta sanering av stora föremål, såsom båtar, har Skellefteå kommun tillhandahållit en hetvattentvätt med stöd av länsstyrelsen i Västerbotten. Den togs ur bruk under vintern, men kommer snart vara tillgänglig igen vid det gamla bussgaraget på Norrbölegatan 62 i Skellefteå. Den är gratis att använda och tillgänglig dygnet runt.

På sidan Kräftpest i Skellefteälven hittar du information om vilket område som är smittat och vilka restriktioner som gäller.

Relaterat:

Senast uppdaterad: