Discgolf

Regler kring kräftor i Skellefteälven

Det är förbjudet, enligt länsstyrelsens föreskrift, att fiska kräfta i Skellefteälven. När det gäller signalkräfta är det olagligt att överhuvudtaget hantera okokta signalkräftor norr om Dalälven, de får alltså inte fiskas eller hållas i akvarium. Sammanfattningsvis får man inte flytta på kräftor, speciellt inte om det är signalkräftor.

Vi vill uppmana alla att ta kontakt med Skellefteå kommun om ni ser kräftor i älven, då Skellefteälven är smittad med kräftpest. Kommunen har undantag för att lagligt fiska kräfta inom det smittade området för att undersöka smittan och kräftbeståndet.

Det är också viktigt att känna till att signalkräfta inte är lösningen för att få tillbaka kräfta i Skellefteälven. Den är ett hot mot hela det norrländska flodkräftbeståndet och skulle komplicera möjligheten att återfå ett kräftbestånd i Skellefteälven.

Via den här länken kan du läsa mer om kräftpesten i Skellefteälven.

Relaterat:

Senast uppdaterad: