Kräftpest kvar i Skellefteälven – ”Smittkällan längre upp än vi tidigare trott”

Skellefteå kommun och Länsstyrelsen har gemensamt arbetat fram ett uppföljningsprogram för att undersöka i vilken utsträckning kräftpestsmitta finns kvar i den del av älven som drabbats av kräftpest. I programmet ingår även att undersöka om flodkräftbeståndet slagits ut helt eller om det kan finnas kvar rester av beståndet.

Under ungefär två månader har, i samarbete med fiskevårdsområdesföreningar, friska flodkräftor placerats ut i burar för att undersöka om de smittas av kräftpest. Kräftorna har nu analyserats av Statens veterinärmedicinska anstalt och resultatet visade att det finns kvar en smittkälla någonstans uppströms Renström.

- Det betyder att smittan finns kvar i Skellefteälven och att smittkällan just nu är längre upp i älven än vi tidigare trott. Vi kommer nu, tillsammans med Länsstyrelsen och fiskevårdsområdena, fortsätta arbetet med att lokalisera var smittan kommer ifrån, säger Tony Söderlund, enhetschef på fritids- och idrottsavdelningen.

Detta innebär att det även fortsättningsvis är viktigt att följa restriktionerna och desinficera all utrustning som varit i Skellefteälven så inte smittan sprids vidare.

Kräftpest i Skellefteälven - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

Relaterat:

Senast uppdaterad: