Nyhet för föreningar som söker bidrag 2024

Från och med 1 januari 2024 måste ni som bidragssökande förening skicka in ytterligare dokument i systemet Interbook GO.

Dokumenten måste vara inskickade innan ni söker första bidraget för året - annars kan ni inte beviljas bidrag.

OBS! Detta går göra först från och med den 3 januari 2024.

Anledningen till ändringen

Anledningen till denna ändring är ett kommunfullmäktigebeslut där kommunen aktivt ska arbeta mot välfärdsbrott, för att säkerställa att skattemedel går till legitima, demokratiska verksamheter som gör nytta för invånarna. Detta är bland annat resultatet av en ny lag som ger kommuner större brottsförebyggande ansvar.

Stickprovskontroller kommer att göras och djupare granskning vid behov.

Dessa dokument ska laddas upp på 2024

  • Stadgar (Dessa behöver ni endast skicka in en gång, eller ifall ändring görs).
  • Årsmöteshandlingar (de senaste ska bifogas). Det vill säga:
  • Årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  • revisionsberättelse.

Antal medlemmar i föreningen

Medlemsuppgiften registreras under "Medlemmar" på Interbook GO. Detta går göra från och med den 3 januari 2024. Om föreningen loggar in på Interbook GO med Bank-ID behöver ni inte skicka in firmatecknares legitimation. I annat fall ska föreningen ladda upp en bestyrkt kopia av firmatecknares legitimation (kopia på körkort eller pass).

På den här sidan kan du läsa mer om bidrag till föreningar.

Har ni frågor? Kontakta Kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck fyra. Skellefteå kommun


Relaterat:

Senast uppdaterad: