Föreningsnytt december 2023

Här kan du läsa en tillgänglig version av föreningsnytt som är ett nyhetsbrev som går ut en gång i månaden riktat till föreningar.

God jul och ett gott nytt år

Kära föreningar, vi önskar er en glädjefylld jul och ett fantastiskt nytt år fyllt av framgång och välmående. Tack för det arbete och engagemang ni utför som berikar vår kommun!

I decembers nyhetsbrev informerar vi bland annat om att föreningar som söker bidrag ska skicka in årshandlingar med start 1 januari 2024, vilka bidrag och stöd som finns för din förening och vilka datum som gäller för att söka dem 2024. Dessutom kan du läsa om stipendium som delats ut från fritidsnämnden och kulturnämnden, Fritid som Funkar, ledsagarservice som behöver fler ledsagare, protokoll från fritidsnämnden och kulturnämnden och en del andra nyheter.

Föreningsnytt kommer nästa gång i februari 2024.

Bidrag att söka för 2024

Det finns många bidrag för er som förening att söka, allt från övergripande bidrag till mer specifika beroende på vilken förening det är och vad man utövar. Här har vi samlat bidrag som föreningar kan söka till. Här kan du se från och med vilket datum du kan söka bidragen. Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.
Bidragen är sorterade på slutdatum av bidraget.

Läs mer om vilka bidrag som är aktuella och de som du söker löpande under 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningar hittar du i de flesta fall i Interbook GO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bidragen i fritidsnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bidragen i kulturnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar som söker bidrag ska skicka in årshandlingar, nya regler med start 1 januari 2024 - Skellefteå kommun

Från och med 1 januari 2024 måste ni som bidragssökande föreningen skicka in ytterligare dokument i systemet Interbook GO. Dokumenten måste vara inskickade innan ni söker första bidraget för året - annars kan ni inte beviljas bidrag. Föreningen har fått mejl med instruktion hur ni ska göra det här. OBS! Det här ska göras på 2024 i Interbook GO och det finns tillgängligt från 3 januari 2024.

Anledningen till detta är ett kommunfullmäktigebeslut där kommunen aktivt ska arbeta mot välfärdsbrott, för att säkerställa att skattemedel går till legitima, demokratiska verksamheter som gör nytta för invånarna. Detta är bland annat resultatet av en ny lag som ger kommuner större brottsförebyggande ansvar. Stickprovskontroller kommer att göras och djupare granskning vid behov.

De här dokumenten ska laddas upp på 2024: (tillgänglig från 3 januari 2024)
Stadgar (OBS! Dessa behöver ni endast skicka in en gång, eller ifall ändring görs).
Årsmöteshandlingar, de senaste ska bifogas: Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Antal medlemmar i föreningen
Medlemsuppgiften registreras under "Medlemmar". Föreningen ska vänta och lägga in den i Interbook GO på 2024 (tillgänglig från 3 januari 2024).

Om föreningen loggar in på Interbook GO med Bank-ID behöver ni inte skicka in firmatecknares legitimation. I annat fall ska föreningen ladda upp en bestyrkt kopia av firmatecknares legitimation (kopia på körkort eller pass).

Har ni frågor? Kontakta Kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck fyra.
Skellefteå kommun

Årshandlingar och registrera medlemmar i Interbook GO 2024 Länk till annan webbplats.

Aktivitetsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde - socialnämnden

Från och med 3 januari 2024 är det möjligt att söka aktivitetsbidrag till föreningar inom socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar och frivilliga organisationer som arbetar med integration och/eller riktar sig till målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde, till exempel seniorer/pensionärer och personer med funktionsvariationer. Bidraget söker du via Interbook GO. Bidragsansökningar för 2024 ska vara registrerade och klara senast 1 mars.

Ansökan om aktivitetsbidrag, socialnämndens ansvarsområde i Interbook GO Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar hösten 2023

För period 2 (1/7 - 31/12) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari. Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd i Interbook GO (Aktivitetsstöd GO) Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar hösten 2023

För period 2 (1/7 - 31/12) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar Länk till annan webbplats.

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar hösten 2023

För period 2 (1/7 - 31/12) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar Länk till annan webbplats.

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Hej Förening!

"Målsättningen är att förmedla värdefull kvalitetsfilm"

I januari börjar en ny termin av filmvisningar för Skellefteå filmstudio, föreningen som i 57 år visat kvalitetsfilm för entusiastiska cineaster. Ordförande Maria Eriksson berättar om föreningens framtid och utmaningar. Och vill du ha något att titta på under mellandagarna? Självklart har hon tips.

Läs mer Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Kulturstipendium 2023:

Hans-Ove Forssell har utsetts till 2023 års Kulturstipendiat.

Läs motiveringen Länk till annan webbplats.

Ungdomskulturstipendium 2023:

Bandet Kjells Bänk har utsetts till 2023 års Ungdomsstipendiat.

Läs motiveringen Länk till annan webbplats.

Ungdomsledarstipendium 2023:

Maria Nilsson, Friluftsfrämjandet, tilldelas årets Ungdomsledarstipendium.

Läs motiveringen Länk till annan webbplats.

Idrottstipendium 2023: Elin Henriksson, Skellefteå Skidklubb tilldelas årets Idrottstipendium.

Läs motiveringen Länk till annan webbplats.

Läsligan sprider läslust digitalt under 2024

Läsning och idrott hör ihop. Det är grundtanken med Läsligan, ett initiativ av Skellefteå kommun och kommunikationsbyrån Henson. Ambitionen är att få ungdomar att förstå vikten och tjusningen med att läsa. Nu ska Läsligans prisbelönta material spridas digitalt. I april 2023 gav Läsligan ut en metodbok som riktar sig till föreningar, föräldrar och förebilder. Boken innehåller tips och övningar på hur de kan göra läsningen till en naturlig del av det idrottsliga sammanhanget.

Under 2024 blir materialet i boken tillgängligt digitalt, bland annat via Läsligans webb, Läsligan - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.. Målet är fler ledare och aktiva ska få upp ögonen för Läsligan, och i sin tur sprida läs-pepp till ungdomarna. Håll utkik efter Läsligan i flödet under året!
Läs mer om Läsligan Länk till annan webbplats.

Årshjul/kalender för föreningen

Med hjälp av ett årshjul kan du som förening få bättre översikt över kommande händelser. Det hjälper föreningen/styrelsen att strukturera arbetet och inte missa viktiga uppgifter. I årshjulet ska alla viktiga händelser som årsmöte, bidragsansökningar, anmälningstider, styrelsemöten och andra saker läggas in. Ni kan/bör även sätta ansvarig för de olika händelserna. Varje förening är unik så ni måste skapa detta årshjul själv som förening. När den väl är gjord så är det lätt att uppdatera nästa år.

Fördelar med ett årshjul
Alla viktiga händelser under året finns nedskrivna. Styrelsen (och övriga medlemmar) har koll på vad som händer under året. Är uppgifterna nedskrivna blir de inte lika personbundna. Underlättar överlämning till ny styrelse/ledamöter. Det är lätt att skapa sig en helhetsbild över året.

Här hittar du de kommunala bidragen och datum 2024 Länk till annan webbplats.

Ledsagarservice - medlem i lokala föreningar

Vill du göra en insats som volontär och bli ledsagare till en medmänniska med någon typ av funktionsnedsättning i Skellefteå kommun? Att göra en insats är inte komplicerat. Tvärtom, det kan handla om något så enkelt som en promenad ute i friska luften, gå på café eller restaurang eller shoppingtur samt andra kultur- eller fritidsaktiviteter. Vi söker dig som vill göra en insats.

Nu söker vi dig som vill göra en insats genom att ge en, två eller fler timmar per vecka vid behov till en medmänniska med någon typ av funktionsnedsättning och samtidigt stödjer du den förening du tillhör ekonomiskt. Du ska ha fyllt 18 år, tala och förstå svenska bra samt ha permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt arbetstillstånd (arbeta under tiden som asylsökande, förkortas at und). Därefter görs en intervju med dig, du får information om verksamheten och uppdragen samt skriver under tystnadsplikt. Sedan matchas du med någon som sökt ledsagarservice. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill anmäla intresse av att bli ledsagare.
Ledsagarservice telefon: 0910-73 53 65

Läs mer om ledsagarservice Länk till annan webbplats.

E-post ledsagarservice

Fritid som Funkar behöver er hjälp!

Fritid som Funkar är en kommunal verksamhet som är till för personer med funktionsvariationer. Där ingår bland annat mötesplatser, föreningssamarbeten, Kompiskortet och Tillgängligt friluftsliv. Vi har startat en hemsida och vi behöver er hjälp att visa vad som Skellefteås föreningsliv erbjuder för personer med funktionsvariationer. Vårt mål är att skapa en tydlig hemsida där aktiviteter som rör målgruppen blir mer tillgänglig. Vi hoppas att kunna underlätta för både nya och gamla invånare att enkelt hitta något som kan berika deras fritid. Vi vet att det finns föreningar som har en bra verksamhet för målgruppen men vi anar att det finns många andra som gör ett värdefullt arbete i det tysta som vi inte har en aning om. Vi har aldrig tidigare haft all information samlat på samma ställe men nu hoppas vi på att snart vara där.

Har er förening anpassade eller inkluderande verksamhet, eller andra arrangemang för personer med funktionsvariationer så är ni välkomna att höra av er till oss.

Hälsningar Fritid som Funkar

Kontaktuppgifter:
Tarja Rauhala Mobil: 070-664 02 48, Epost Tarja Rauhala

Jimmy Johansson Mobil: 070-664 05 57, Epost Jimmy Johansson

Tyck till om Jörn

Vi vill göra det möjligt att växa med 600 invånare innan år 2040. Nu finns ett förnyat förslag hur vi planerar för grönområden, vägar, nya bostadsområden, centrum och mötesplatser. Du kan tycka till om förslaget senast 16 januari 2024.

För mer information - Tyck till om Jörn Länk till annan webbplats.

Hur vill du att landsbygderna ska se ut 2030?

Föreningslivet är en viktig del i att skapa levande och hållbara landsbygder, det är något som behöver tas tillvara i den snabba samhällsomvandlingen som pågår runt om i vår kommun. Nu har du chans att tycka till om vårt förslag för landsbygderna innan 30 januari 2024.

Läs mer och besök landsbygdsplanen för att få veta mer Länk till annan webbplats.

Välkommen till Fritidsbanken och Kulturbanken på Nordanå!

Har du frågor om det här så kan du ringa Verksamhetsmobil: 073-801 50 26.

Läs mer om Fritidsbanken Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kulturbanken Länk till annan webbplats.

Tipsa om ert evenemang!

Har ni som förening något evenemang som ni önskar att nå ut med lite bredare än via era egna kanaler? Skicka in ett tips till Visit Skellefteå och deras evenemangskalender. Evenemanget kommer även att visas på www.skelleftea.se/invanare.

Fyll i formuläret som du hittar via länken nedan och skicka sedan in tipset.

Skicka in ditt tips om evenemang till Visit Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningsnytt – vill fler personer få föreningsnytt i föreningen?

Vi skickar föreningsnytt till föreningens epost. Den som tar emot föreningsnytt ska skicka det vidare till fler personer i föreningen. Personer kan själva också prenumerera på föreningsnytt.

Klicka här för att anmäla dig till föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Uppdatera föreningsuppgifterna årligen i Interbook GO

Föreningen ska uppdatera kontakt- och styrelseuppgifter årligen i Interbook GO för att söka och få utbetalt bidrag från kultur- och fritidskontoret. Viktigt att ni uppdaterar föreningens epostadress så att information kommer fram till föreningen.
Medlemsuppgiften ska årligen vara uppdaterad av funktionsnedsättningsföreningar 15 februari, idrottsföreningar och ungdomsföreningar 1 maj. Viktigt att föreningar uppdaterar föreningsuppgifterna så att vi har ett uppdaterat föreningsregister så att medborgare och andra kan hitta aktuella uppgifter på föreningar. Styrelseuppgifterna ska årligen uppdateras för att beviljade bidrag ska kunna utbetalas.
Logga in i Interbook GO och uppdatera uppgifterna Länk till annan webbplats.

Tips till din förening

Har du frågor eller funderingar om din förening, fritidsfrågor, kulturfrågor och bidragsfrågor med mera så kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 så hänvisar de till rätt handläggare.

Vill du prenumerera på Föreningsnytt eller tipsa någon annan?

Klicka här för att anmäla dig till Föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: