Samlingslokaler

 • Järvtjärn byagård
  Järvtjärn byagård ligger cirka 3 mil sydväst om Skellefteå och drivs av bygdegårdsföreningen.
 • Innansjön byagård
  Den gamla skolan ligger högt till och mitt i byn. Det är en vacker utsikt ner mot sjön. Byagården Innangården ägs och drivs av Innansjöns byautvecklingsförening...
 • Hjoggböle Folkets Hus
  Hjoggböle Folkets Hus ligger vid bron över Bureälven. Det är cirka 19 kilometer från Skellefteå och 15 kilometer från Bureå. Drivs av Hjoggböle byaförening.
 • Båtvik-Selsvik byagård
  Byagården ligger lantligt till i Båtvik. Bostadshus finns på tomter runt omkring. Lokalen drivs av byaföreningen
 • Aktivitetshuset Älvan, Fällfors
  Byagården hittar du om du kör norrut från Skellefteå. I Byske tar du av västerut och kör 28 kilometer till Fällfors. Sväng vänster i centrum vid fontänen "Ola A...
 • Kusmark Folkets Hus
  Kusmark Folkets Hus byggdes 1994. Lokalen ligger högt i byn. Klicka vidare på länken till föreningens hemsida så får du mer information.
 • Krångfors byagård
  Byagården ligger lantligt och naturskönt i Krångfors by i närheten av kulturminnesmärkta Krångfors vattensåg. Lokalen drivs av Krångfors bönhus och byaförening.
 • Myrheden byagård
  Myrheden byagård ligger cirka 9 mil väster om Skellefteå. Kör via Jörn och sväng av väg 95 mot Myrheden. Byagården ligger mitt i byn. Järnvägsspåret löper genom...
 • Myckle byagård
  Byagården ligger i centrala Myckle i närheten av byns dagis och bönhus. Lokalen drivs av byaföreningen.
 • Mjödvattnet IF byagård
  Den stora byagården ligger intill fyrvägskorsningen mitt i byn, cirka 35 kilometer från Skellefteå.
 • Missenträsk byagård
  Byagården ligger vid infarten till Missenträsk by, Sara Lidmans hemby. Här ser du berget Vithatten. Gamla skolan byggdes år 1920. 1982, nybyggnationer av entrén...
 • Medle byagård
  Byagården ligger naturskönt till i Medle och drivs av Medle hembygdsförening. Kör från Skellefteå, västerut, Medlevägen. Ta första vägen till höger till Bjuråvä...
 • Lövsele byagård
  Byagården ligger cirka 5,4 mil söder om Skellefteå. Du åker först till Lövånger och fortsätter sedan vidare cirka 4,5 kilometer. På höger sida om E4:an ligger b...
 • Lund byagård
  Byagården ligger lantligt till efter Skråmträskvägen i Lund. Lokalen drivs av bygdegårdsföreningen.
 • Ljusvattnet byagård
  Ljusvattnet byagård ligger cirka 3,8 mil från Skellefteå och 1,5 mil från Burträsk. Den ligger vackert belägen mellan byns två sjöar. Byagården drivs av Ljusvat...
 • Källbomark byagård
  Källbomarks byagård hittar du om du åker från Skellefteå och E4:an norrut cirka 4,5 mil. Du svänger av i Åbyn och kör södra sidan om Åbyälven cirka 5 kilometer....
 • Kåsböle byagård
  Den gamla skolan byggdes på 1890-talet. Skolundervisning var det fram till 1950 då Uttersjöbäckens skola stod klar och undervisningen flyttades. Byagården drivs...
 • Kvarnbyn byagård
  Byagården ligger mitt i byn, nära Kvarnbyån med utsikt över stora Bygdeträsket och Göksjön. Lokalen drivs av byaföreningen. Byagården är ett äldre före detta sk...
 • Kroksjön bygdegård
  Byagården ligger i Kroksjöns by, cirka en mil sydväst om Skellefteå. Den ligger i närheten av sågen och drivs av Kroksjöns hembygdsförening.
 • Klutmark byagård
  Klutmark byagård hittar du cirka 11 kilometer söder om Skellefteälven. Tag västra avfarten vid E4-rondellen mot Klutmark, direkt söder om Skellefteälven. Byagår...
 • Klemensnäs Folkets Hus
  Klemensnäs Folkets Hus hittar du om du åker österut från Skellefteå. Följ väg 372 mot Skelleftehamn. Efter cirka 1 mil så svänger du vänster in på Skelleftehamn...
 • Kinnbäck byagård
  Byagården ligger lantligt till vid infarten av Västerbottens nordligast belägna by Kinnbäck. Kör Efyran norrut och cirka 5 mil från Skellefteå.
 • Jörn Folkets Park
  Jörn Folkets Park hittar du om du åker från Skellefteå och kör västerut mot Boliden. Sväng vänster in till Jörn från väg 95. Kör över järnvägen och sväng vänste...
 • Innervik byagård
  Byagården ligger lantligt till i Innervik och drivs av byaföreningen. Från Skellefteå viker du av mot Tjärn, cirka 5 kilometer. Kör mot Norra Innervik. Den ligg...
 • Hökmark byagård
  Hökmark ligger cirka 4 mil söder om Skellefteå. Mitt i Hökmark ligger byagården som tidigare varit en skola. Den drivs av byaföreningen. Avfarten är skyltat vid...
 • Hedträsk-Klockträsk byagård
  Kör väg 95 mot Jörn så hittar du Hedträsk-Klockträsk byagård. Efter du svängt höger mot Jörn, där vägen går rakt fram mot Malå/Norsjö så kör du 10 kilometer. Sv...
 • Hedfors-Hednäs byagård
  Hednäs byagård hittar du om du åker från Skellefteå och E4:an norrut. Kör till Byske och ta vägen mot Fällfors. Kör den vägen två kilometer och sväng sedan till...
 • Hebbersliden bygård
  Hebberlidens byagård ligger cirka 4 mil norr om Skellefteå. Kör E4:an norrut mot Kåge. Sväng vid E4:ans andra avfart i Kåge och kör mot Jörn. Efter cirka 2,5 mi...
 • Gärdsmark byagård
  Byagården ligger lantligt till i Gärdsmarks by och drivs av byaföreningen. Det är cirka 1,1 mil dit. Från Skellefteå kör du söderut över Viktoriabron. Sväng sed...
 • Granbergsträsk byagård
  Byagården ligger naturskönt med utsikt över Granbergsträsket. Den byggdes 1921 och var en byaskola till och med 1950-talet. Den renoverades 1983-1984 och drivs...
 • Granberg byagård
  Byagården ligger lantligt belägen nära byns gamla bönhus. Lokalen har tidigare varit den gamla skolan i byn. Den renoverades på 1980-90-talet. Storberg finns i...
 • Folkparken Skellefteå
  Folkets hus som heter Folkparken i Skellefteå byggdes år 1937 och ligger bredvid Skellefteå Kraft Arena och E4:an. Klicka vidare på länken till föreningens hems...
 • Finnträsk byagård
  Finnträsk byagård hittar du om du kör E4:an norrut. Cirka 2,5 mil norr om Byske. Mitt i byn Finnträsk och bredvid kyrkan.
 • Finnforsfallet byastuga
  Finnforsfallet ligger cirka 3,6 mil väster om Skellefteå. Byagården hittar du centralt i Finnforsfallets by. Den ligger i närheten av Kraftverksmuseét och drivs...
 • Föreningshuset Gullringen i Byske (Folkets Hus)
  Föreningshuset Gullringen (Folkets Hus) hittar du om du åker Efyran norrut. Tre mil norr om Skellefteå hittar du Byske. Fastigheten ligger centralt, vid idrotts...
 • Burträskarnas Hus (Folkets Hus)
  Burträskarnas hus på Skelleftevägen 1 i Burträsk är en samlingslokal för konserter, teater, bio, middagar, fester, dans och lättare idrott. En mobil läktare gör...
 • Gagsmark byagård
  Gagsmarks byagård ligger lantligt mitt i byn. Den gamla skolan var verksam åren 1949-1965. Åren 1993, 1995 och 2002 har föreningen tillgänglighetsanpassat lokal...
 • Frostkåge byagård
  Frostkåge byagård med bagarstuga har tidigare varit en ladugård. Frostkåge Byaförening ansvarar för byagården. Lokalen ligger på Stålberget och cirka 3,5 kilome...
 • Drängsmark Folkets Hus
  Drängsmark Folkets Hus byggdes år 1933. Du hittar det på en höjd intill byavägen. Klicka vidare på länken till föreningens hemsida så får du mer information.
 • Bygdeträsk byagård
  Byagården "Allégården" hittar du i Bygdeträsk. Lokalen drivs av byaföreningen. Kör Efyran söderut, sväng höger mot Burträsk (väg nr 364 cirka 40 kilometer). Kör...
 • Lappvattnet byagård
  Den gamla skolan är en byagård som har namnet FRIDHEM. Lokalen ligger lantligt till mitt i byn efter vägen mot Bursiljum och drivs av byaföreningen.
 • Bursiljum Folkets Hus-Park
  Bursiljum Folkets Hus-Park hittar du i norra Bursiljum. Naturmiljö med skog runt omkring lokalen.
 • Bureå byagård
  Bureå byagård finns i centrala Bureå, cirka 2 mil söder om Skellefteå, i Hembygdsparken mitt emot kyrkan. Om du kommer från norr så svänger du av från E4:an, n...
 • Långviken byagård
  Långvikens byagård ligger cirka 1,5 mil söder om Skellefteå. Lokalen ligger öster om Burträskvägen. Den ligger högt och fint till. Se skyltningen vid vägen.
 • Istermyrliden byagård
  Byagården ligger högt till bredvid byavägen. Det är cirka en kilometer från E4:an.
 • Holmsvattnet byagård
  Byagården ligger cirka 2,7 mil söder om Skellefteå och drivs av Holmsvattnets byaförening. Sväng väster i kurvan på 70 kilometer sträckan i Holmsvattnet. Byagår...
 • Falmark byagård
  Byagården hittar du mitt i gamla Falmark. Den ligger 50 meter öster om Bureälven vid vägkorsningen mot Falmarksheden. Byagården drivs av Falmarks Fritid och Idr...
 • Burvik byagård
  Byagården hittar du i Burvik vid korsningen Sandviksvägen.
 • Klockarberget/Tarsmyran byagård
  Byagården hittar du i Klockarberget. Om du åker från Skellefteå och kör sedan på väg 95 mot Boliden cirka 2 mil. Sväng i fyrvägskorsningen Svanström mot Sandfor...
 • Brännfors byagård Boliden
  Byagården ligger lantligt till i Brännfors by med närliggande bostadshus. Byagården drivs av Brännfors byalag. Den ligger mellan Krångfors och Svanström.
 • Boliden Folkets Hus
  Boliden Folkets Hus är byggt 1928 och ligger centralt till i samhället. Klicka vidare på länken till föreningens hemsida så får du mer information.
 • Bodwik byagård
  Byagården ligger lantligt till mitt i Boviksbyn och drivs av hembygdsföreningen. Bredvid byagården finns ytterligare en byggnad som kan samnyttjas samt ett båt-...
 • Bodbysund byagård
  Byagården ligger centralt i byn Bodbysund, intill väg 364. Cirka 3 mil sydväst om Skellefteå. Den är vackert belägen intill Bureälvens utlopp från sjön Burträsk...
 • Bodan byagård
  Byagården ligger söder om Skellefteå. Sväng av Burträskvägen mot Bodan. Kör sedan 1,5 kilometer. Lokalen ligger till höger vid hockeyplanen.
 • Blacke byagård
  Blacke byagård hittar du om åker från Skellefteå, Efyran och åker söderut. Det är cirka 45 kilometer till byagården. Sväng vänster mot Bjuröklubb. Efter 4 kilom...
 • Bjurfors byagård och idrottslokal
  Lokalen och idrottsanläggningen ligger lantligt till i Bjurfors by. Lokalen drivs av IFK Bjurfors. Den ligger cirka 2,3 mil sydväst om Skellefteå centrala. Lok...
 • Bissjön byagård
  Byagården "Idet" ligger högt belägen i byn. Runt omkring lokalen finns skog. Den före detta skolan byggdes 1906-1907. Det var undervisning i lokalen fram till 1...
 • Övre Bäck Daglösten byagård
  Byagården ligger cirka 3,2 mil söder om Skellefteå. Kör förbi skylten Övre Bäck och sväng sedan direkt till höger. Där ser du ett vitt hus på vänster sida och d...
 • Österjörn byagård
  Österjörns skola byggdes 1887 och renoverades på 1970-talet. Byagården drivs av Österjöns byaförening. Den ligger naturskönt till med kyrkan och utsikt över trä...
 • Örviken Folkets Hus
  Örviken Folkets Hus byggdes år 1933. Kör österut via Skelleftehamnsvägen och över Sundgrundsbron till Örviken. Du kommer sedan fram på Farleden 17. Det är cirka...
 • Åselets byagård
  Byagården ligger i Åselet by med utsikt över byskeälven. Åselets gamla skola byggdes år 1916 och användes som skolbyggnad till och med 1968. Byagården drivs av...
 • Ålund byagård
  Du hittar Ålund byagård om du kör E4 norrut. Passera Byske och ta av mot Fällfors. Efter några kilometer svänger du höger mot Finnträsk, Ålund. Följ skylten til...
 • Åbyn Brännfors byagård i Byske
  Kör Efyran norrut. Sväng in i Åbyns by, passera bron över älven, fortsätt vägen rakt fram. Lokalen ligger på höger sida, cirka 200 meter efter bron. Byagården l...
 • Yttervik byagård
  Yttervik byagård ligger elva kilometer söder om Skellefteå efter den gamla E4:an. Lokalen drivs av byaföreningen.
 • Ytterbyn Näset byagård
  Byagården är en gammal skolbyggnad och drivs av byaföreningen. Kör E4:an till Lövånger, sväng mot Vebomark. Vid Ytterbyn så tar du vänster. Sväng höger vid skyl...
 • Västanträskbygden byagård
  Västanträskbygden byagård hittar du om du svänger höger vid södra rondellen i Skellefteå. Åk söderut mot Burträsk på väg 364. Följ sedan den vägen mot Umeå. 1,8...
 • Välvsjöliden byagård
  Välvsjöliden byagård
  Den gamla skolan byggdes 1920 och ligger lantligt till mitt i byn efter vägen mot Rönnliden. Välvsjöbäcken ligger porlande bakom husknuten. På 80-talet renovera...
 • Vebomark byagård
  Byagården ligger mitt i Vebomark. Du kör söderut från Skellefteå och mot flygplatsen, Falmark och fortsätter förbi byn Svarttjärn. Ta sedan vänster i Vallen och...
 • Uttersjön byagård
  Byagården i Uttersjön ligger cirka 2,5 mil söder om Skellefteå. Kör E4:an. Sväng vid skylten Nedre Bäck, 5 kilometer. Sväng till höger vid korsningen mot Burvik...
 • Ulriksberg byagård
  Ulriksbergs gamla skola byggdes 1931 och fungerade så till 1950-talet. Drivs idag av byaföreningen. Övervåningen renoverades 1995-2006. Byagården ligger natursk...
 • Tåmeträsk byagård
  Byagården ligger lantligt till i Tåmeträsk centrala delar.
 • Tåme byagård
  Tåme ligger cirka 3,8 mil norrut efter Efyran. Sväng av vid viadukten mot Tåme och sväng sedan österut och följ den vägen så kommer du förbi byagården.
 • Tjärn Burträsk byagård
  Byagården i Tjärn hittar du om du åker E4:an söderut från Skellefteå, svänger höger i tredje rondellen och åker på väg 364 mot Burträsk. Sväng i Lappvattnet och...
 • Södra Renbergsvattnet byagård
  Den gamla skolan är en byagård som ligger naturskönt i Södra Renbergsvattnet med utsikt över sjön.
 • Svarttjärn byagård
  Svarttjärn byagård ligger mitt i Svarttjärn på höger sida. Kör E4:an norrut, sväng höger förbi flygplatsen och till Sjöbotten. Fortsätt rakt fram förbi Holmsvat...
 • Svanström byagård
  Svanströmsgården är en byagård och den ligger mitt i byn. Den gamla skolan byggdes år 1926. Byagården renoverades och blev tillgänglighetsanpassad 1984. Den dri...
 • Stämningsgården byagård
  Så här hittar du till Stämningsgården byagård. Om du kommer från E4 söderifrån, kör direkt efter viadukten, sväng höger mot Bodö - Sjukhus in på Norra Järnvägsg...
 • Storträsk byagård
  Byagården ligger lantligt till mitt i byn. Den har tidigare varit en skola. Den drivs av byagårdsföreningen. För att hitta byagården åker du västerut från Skell...
 • Stensträsk byagård
  Byagården ligger högt till och mitt i byn Stensträsk. Lokalen drivs av byaföreningen.
 • Stavaträsk byagård
  Bygården ligger vackert till i byn Stavaträsk. Kör E4:an Norrut. Sväng av mot Stavaträsk och kör cirka 3,4 mil ytterligare. Den ligger till höger om gamla affär...
 • Skellefteå IOGT-NTO 125
  Skellefteå IOGT-NTO 125 ligger på Kanalgatan 35 i centrala Skellefteå.
 • Skelleftehamn Folkets Hus
  Skelleftehamn Folkets Hus byggdes år 1934-35. Det ligger centralt i samhället. Klicka vidare på länken till föreningens hemsida så får du mer information.
 • Segerlund-Lövholm byagård
  Byagården ligger vackert till på en skogsklädd kulle efter byavägen i byn Segerlund. Tidigare var det en skola. Det är några 100 meter från avtagsvägen mot Lövh...
 • Risböle byagård
  Byn Risböle ligger i Lövånger. Det är skyltat från Nedre Bäck. När du är i Nedre Bäck så tar du första avfarten till vänster för att komma till Risböle byagård.
 • Renström byaförening
  Byagården ligger mitt i byn Renström. Kör väg 95 mot Boliden. Innan du kommer till Boliden så väljer du väg 370.
 • Renholmen byagård
  Renholmens byagård ligger mitt mellan Skellefteå och Piteå. Kör E4:an norrut, cirka 4 mil. Sväng av under viadukten i Åbyn, ned mot kusten cirka 3,5 kilometer....
 • Ragvaldsträsk byagård
  Byagården ligger lantligt i Ragvaldsträsk by med utsikt över Ragvaldsträsket. Lokalen drivs av fritidsföreningen.
 • Ostvik och Östanbäck byagård
  Byagården finns i centrala Ostvik, tre kilometer från E4:an norrut. Den byggdes 1936. 2002 började den drivas av byaföreningen. Lokalen är stor och passar till...
 • Nyhamn Folkets Hus
  Nyhamnsgården byggdes år 1896 och ligget lantligt till på en höjd i byn. Adressen är Slipvägen 50, 931 91 Skellefteå.
 • Norrlångträsk byagård
  Norrlångträsk byagård har tidigare varit bönhuset i byn. Byanämnden övertog byggnaden med uthus, lekpark och tomt 2012. För att hitta till byagården kör du Efyr...
 • Nolbyn byagård
  Byagården ligger lantligt till mitt i byn vid byavägen
 • Nedre Bäck IF byagård
  Byagården finns i Nedre Bäck. Kör E-fyran från Skellefteå söderut, 3 mil. Innan Ljusvattnet så ser du en skylt Nedre Bäck. Sväng där och följ asfaltvägen cirka...
 • NASA byagård i Storbränna Byske
  NASA byagård ligger mitt i byn Storbränna inom Byske nyckelkodsområde. Cirka 9 kilometer söder om Fällfors. NASA är byarna Nyfors, Antkläppen, Storbränna och As...
 • Mångbyns byagård
  För att hitta till Mångbyn så kör du Efyran söderut från Skellefteå och cirka 5 mil. Den gamla skolan är en byagård och ligger på höger sida och mitt i Mångbyn....
 • Lövånger Folkets Hus
  Lövånger ligger fem mil söder om Skellefteå efter E4:an. Vid mackstationen i Lövånger svänger du in i samhället. Skyltat från Kungsvägen. Folkets Hus Lövånger l...
 • Andersvattnet-Söderby byagård
  Byagården ligger i Andersvattnet 5,5 mil söder om Skellefteå. Omgiven av naturskön miljö nära sjön. Tidigare har det här varit en skola. 16 kilometer söder om B...