Långviken byagård

Långviken byagård

Långvikens byagård ligger cirka 1,5 mil söder om Skellefteå. Lokalen ligger öster om Burträskvägen. Den ligger högt och fint till. Se skyltningen vid vägen.

Lokalen kan användas till möten, fester, studiecirklar, musikarrangemang och religiösa sammankomster med mera. Den uthyrningsbara ytan i lokalen är 139 kvadratmeter.

Utrustning och övriga uppgifter

  • Maximalt cirka 90 personer i lokalen
  • Maximalt 60 ätande personer
  • Kök. Det finns inte matporslin, bestick och glas.
  • En tillgänglig toalett

Om du hyr lokalen och inte är medlem så ska du lämna dispositionsavgift.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ramp till entré och tillgänglig toalett.

Kontaktperson för att hyra lokalen

Peter Burman, mobil: 070-287 65 68

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: