Yttrande för lovärende

2024-1582

SKELLEFTEÅ-RÖNNBÄCKEN 2:46

Här kan du skicka in ditt yttrande på ovan nämnda ärende.
Läs igenom informationen nedan och klicka på filerna för att
se handlingarna.

Information:

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten SKELLEFTEÅ-RÖNNBÄCKEN 2:46.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan för området som avser:

  • Byggrätten för komplementbyggnader överskrids med 21 kvm.
    Den totala byggrätten överskrids med 23 kvm.
    Byggnaden placeras delvis på prickad mark, mark som inte får bebyggas.
    Byggnadshöjden överskrids med 0,4 meter.

Lämna ditt yttrande senast 2024-05-20

Du lämnar ditt yttrande i vår e-tjänst genom att klicka på knappen "Lämna yttrande" längst ner på sidan. Vi vill att du yttrar dig oavsett om du är positiv eller negativ.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta kundtjänst via e-post eller telefon om du vill ha hjälp med att skicka in ditt yttrande.
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00, knappval 3

Tips

Hitta fastigheten genom att söka på denna sida
Min karta (lantmateriet.se, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: