Yttrande för lovärende

2024-2833

FÄRJAN 2

Här kan du skicka in ditt yttrande på ovan nämnda ärende.
Läs igenom informationen nedan och klicka på filerna för att
se handlingarna.

Information:

Ansökan gäller Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av stödmur samt fasadändring på fastigheten FÄRJAN 2.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan för området som avser:

- byggrätten för huvudbyggnad överskrids med 51 kvm. Den totala byggrätten för fastigheten överskrids inte.
- tillbyggnaden uppförs i två våningar, en våning är tillåten.
Det är även en avvikelse mot Byggnadsstadgan 39 paragrafen gällande byggande närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. I detta fall placeras tillbyggnaden 2,46 meter från fastighetsgränsen.

Lämna ditt yttrande senast 2024-07-25

Du lämnar ditt yttrande i vår e-tjänst genom att klicka på knappen "Lämna yttrande" längst ner på sidan. Vi vill att du yttrar dig oavsett om du är positiv eller negativ.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta kundtjänst via e-post eller telefon om du vill ha hjälp med att skicka in ditt yttrande.
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00, knappval 3

Tips

Hitta fastigheten genom att söka på denna sida
Min karta (lantmateriet.se, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: