Feriepraktik – för arbetsgivare och föreningar

Ferieverksamheten startar nu. Tillsammans skapar vi meningsfulla feriepraktikplatser för våra ungdomar!

Använd länken här när du vill registrera platser. Har du frågor, hör av dig till Ferieförmedlingen via kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 4.

Allmänt om ferieverksamheten

Ferieverksamhet erbjuds sommaren 2021 till ungdomar som går ut grundskolan åk 9 och gymnasieskolan åk 1. Målet med ferieverksamheten är att ungdomarna ska få möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden, föreningslivet och få arbetslivserfarenhet. Feriepraktikens arbetsuppgifter ska vara anpassade till målgruppen. Alla ungdomar ska oberoende av tidigare erfarenhet ha samma chans till feriepraktik.

Arbetstid

Praktiktiden för varje ungdom är totalt 105 timmar under en treveckorsperiod.

Praktiktiden bör i huvudsak vara förlagd dagtid, måndag–fredag. Det går inte ut något extra bidrag från kommunen till de föreningar som har feriepraktikanter på obekväm tid. Denna kostnad får föreningen själv stå för. Om obekväm arbetstid förekommer ska detta anges i platsanmälan.

Arbetsgivaransvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsuppgifterna och arbetstiden är anpassade till målgruppen och att ungdomarna har arbetsuppgifter att utföra under sin feriepraktik.

Föreningen/organisationen har arbetsgivaransvar för ungdomarna under praktikperioden. Observera att de flesta ungdomar är minderåriga i arbetslagstiftningens mening och att särskilda villkor därför gäller. Tillsammans med beskedet om placerade ungdomar kommer en broschyr från Arbetsmiljöverket: Så får barn och ungdomar arbeta som behandlar barn och ungdomars villkor på arbetsmarknaden. Läs gärna den innan era feriepraktikanter börjar.

Föreningar som tar emot feriepraktikanter är skyldiga att betala arbetsgivaravgifter. Ta kontakt med Skatteverket för information.

Försäkringar

 • Ungdomarna omfattas av Skellefteå kommuns olycksfallsförsäkring.
 • Föreningar som har feriepraktikanter ska ha ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
 • Föreningarna bör också anmäla ungdomen på sin avtalsförsäkring för anställda.

Ersättning till ungdomar

Varje förening fastställer sin egen ersättningsnivå till ungdomar. Det är viktigt att ni anger ersättningsnivån när ni gör platsanmälan på anmälningsformuläret här på vår hemsida. Ersättning ska anges inklusive semesterersättning.

Vi rekommenderar att ungdomar som arbetar under obekväm arbetstid får ersättning för detta. Om ni är osäkra på hur ni ska göra, kontakta Ferieförmedlingen via kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 4.

Ansökan om slutbetalning av bidrag (Länk till annan webbplats)
Ansökan om utbetalning i förskott (Länk till annan webbplats)

Bidrag från kommunen

Bidraget från kommunen är 59 kronor per redovisad timme (oavsett ungdomens ålder) och ersättning betalas ut för max 105 timmar för närvarande ferieungdom.

Ferieförmedlingen gör förskottsutbetalningar till de föreningar som begär det. Slutbetalning sker efter det att föreningen har redovisat hur många ungdomar de haft som feriepraktikanter under sommaren samt antalet arbetade timmar.

Redovisningsblanketter skickas ut i samband med meddelandet om antalet placerade ungdomar.

Ett villkor för att föreningen ska få det kommunala bidraget är att ungdomarna söker feriepraktik via den kommunala ferieförmedlingen.

Ferieintyg (pdf) , 110.5 kB.

Blankett tidrapport (pdf) , 112.9 kB.

Introduktion av feriepraktikant

 • Berätta om arbetsplatsen.
 • Berätta hur arbetsperioden kommer att se ut (schema, arbetsuppgifter med mera).
 • Gå igenom arbetsplatsens regler och rutiner.
 • Generella regler på jobbet: Till exempel rutiner för användandet av mobil, fotografering, sekretess, pauser och lunchrast.
 • Brand- och säkerhetsrutiner.
 • Rutiner för sjukfrånvaro, när man ska ringa och till vem.
 • Förväntningar på uppförande och beteende.
 • Gå tillsammans runt och titta på arbetsplatsen samt hälsa på kollegor.
 • Samla in anhörighetsuppgifter. Detta ska samlas in ifall man behöver komma i kontakt om ungdomen skadat sig eller blir plötsligt sjuk.

Frågor och svar

Frågor och svar

Ersättningen ska betalas ut senast det månadsskifte som infaller efter avslutad feriepraktik. Samma villkor gäller under semesterperioderna. Var noga med att betala ersättningen i tid!

På tidrapporten finns en ruta där ungdomen kryssar i om de kommer att tjäna mindre än 20 135 kronor under året. En underskrift krävs också som försäkran att uppgiften är riktig. Tjänar de mer än 20 135 kronor finns en skatteblankett att ladda ner från Skatteverkets webbplats.

Efter att samtliga praktikperioder avslutats ska en ansökan om slutbetalning skickas till ferieförmedlingen:

Skellefteå kommun
Gymnasiekontoret
Enheten för arbetsmarknad
Ferieförmedlingen
931 85 Skellefteå

Ansökan måste ha inkommit senast 31 augusti.

Ungdomen har rätt att arbeta 105 timmar under sin feriepraktikperiod och därför måste föreningen/organisationen lägga om arbetstiden eller förlänga den någon dag. Eventuell extra ersättning betalas av föreningen.

Ja, efter inskickad ansökan till ferieförmedlingen. Eventuellt förskott betalas ut efter anmälan inkommit och första perioden börjat.

Ungdomarna omfattas av kommunens barn- och ungdomsförsäkring. Ungdomarna ska också omfattas av föreningens/organisationens försäkringar.

Det är upp till varje förening/organisation attt godkänna byten men ferieförmedlingen ska informeras om detta.

Föreningen/organisationen ska i så fall ta kontakt med ungdomen och kontrollera varför den inte dykt upp. Om en eventuell ersättare behöver ordnas ska föreningen/organisationen ta kontakt med ferieförmedlingen.

Föreningen måste så snart som möjligt kontakta ferieförmedlingen via kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post: kundtjanst@skelleftea.se. Att ta tillbaka en anmälan får endast ske om särskilda skäl finns.

Föreningen/organisationen får 59 kronor per arbetad timme men max 105 timmar per period och placerad ungdom.

Det är varje förenings/arbetsledares ansvar att ungdomen får ihop den tid den är berättigad till även om perioden innehåller arbetsfria dagar (som midsommar).

Ja om behov finns men perioden ska bestå av 105 timmar fördelade på en treveckorsperiod.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se