Unik samordning möjliggör förskolans framgång

Genom ett strukturerat arbetssätt och dagliga morgonmöten har Norrbacka förskola, med sina tio avdelningar, hittat ett bra sätt att hantera medarbetares korttidsfrånvaro genom samordning i huset.

– Det här gynnar både oss och barnen, säger förskolläraren Erica Lundahl.

Med cirka 170 barn och 30-talet heltidsanställda pedagoger är Norrbacka en av kommunens största förskolor. Sedan januari 2018 har Norr-backa, tillsammans med förskolor i Byske och Anderstorp, drivit pilotprojektet Avgift för faktisk tid i förskolan.
Syftet är att undersöka hur avgiften blir om vårdnadshavare betalar för den faktiska tiden som barnet är på förskolan samt om barnens vistelsetider stämmer bättre överens med de inlämnade schematiderna. Det har varit ett bidrag till att vårdnadshavarna stämplat in och ut och meddelat om barnet inte kommer.
Norrbacka deltar också i pilotprojektet Hantera korttidsfrånvaro. Syftet med det projektet är att hitta ett strukturerat arbetssätt som ökar likvärdigheten i hanteringen av korttidsfrånvaron i hela Skellefteå kommun. 

– Båda projekten har bidragit till positiva effekter och det har varit härligt att se hur projekten har växt ihop – när rutiner och system bidrar till att vi kan nyttja våra resurser bättre och det samtidigt gynnar barnens bästa så känns det superbra, säger Caroline Kauppi, rektor på Norrbacka, och fortsätter:
– De positiva effekter vi ser är att vårdnadshavarna är fantastiska på att frånvaroanmäla vilket gör att vi kan planera på ett annat sätt.
En framgångsfaktor med projektet var att det fick ta tid att sätta sig. På så sätt växte det fram andra vinster – som hur det gick att koppla barnens frånvaro till pedagogernas frånvaro. Om det är färre barn på en avdelning och sjuk personal på en annan avdelning görs numera en avstämning och pedagogerna flyttar mellan avdelningarna.

Caroline Kauppi har infört tillitsbaserad styrning och överlåtit till personalen att samordna dagarna genom skapandet av ett dagligt morgonmöte mellan en representant från varje enhet.
– Från början var jag med på mötena för att strukturera och organisera för morgonmötet. Nu är det infört struktur och rutiner för mötenas innehåll så nu leder medarbetarna det själva. De dagar det är svårt att lösa frånvaron på morgonmötet så kan de kontakta mig eller vår områdesadministratör, men annars så leder medarbetarna mötena, förklarar Caroline.
Hon menar att hanteringen av korttidsfrånvaron handlar om att få ökad likvärdighet samt att medarbetarna arbetar där de bäst behövs varje dag.
– Frånvaroanmälningar gör att vi kan höja kvaliteten, erbjuda utbildad personal och barnen får också möta kända ansikten. Vi ska säkerställa barnens rätt till utbildning, vilket detta arbetssätt bidrar till.


Daglig intern avstämning
Erica Lundahl tog sin förskollärarexamen 2018 och började arbeta på Norrbacka i samma veva som projektet Avgift för faktisk tid startade och har liksom växt in i arbetssättet.
Varje morgon inleds med en intern träff på enheterna där man stämmer av hur många närvarande barn som finns. Klockan 09.05 träffas representanterna framför en stor whiteboard för en överblick över dagen.

Morgonmötet behöver inte ta mer än tio minuter men hjälper till att styra upp en hel dag. Barnskötaren Emma Dahlberg, rektor Caroline Kauppi och förskoleläraren Erica Lundahl tycker att whiteboarden gör hela skillnaden för deras arbetssätt.

– Då ser vi snabbt hur många barn och vilken personal som finns på förskolan, sedan tar vi ett beslut hur dagen ska lösas. Ofta ser man också framåt hur nästa dag ser ut och kan lägga upp en plan redan då. Nio gånger av tio hittar vi en intern lösning så att ingen pedagog behöver uppleva att de står där själva, säger Erica.

Vad tycker du är den största vinsten?
– Om jag behöver hjälp så är det någon i huset som jag känner och ett ansikte barnen känner till. Ibland behöver vi såklart boka vikarie från central pool.
Arbetssättet att flytta mellan avdelningar och åldrar har gett större förståelse mellan kollegorna.

– Det är fantastiskt att både kunna ge hjälp och få hjälp. Dessutom får man alltid tips när man är på andra avdelningar och ibland får jag chans att komma med mina synpunkter, säger Erica.
För Emma Dahlberg, som jobbat som barnskötare sedan 2000, har det hänt mycket under 20 år.
– När jag började minns jag att det kunde vara en vikarie på förmiddagen och en annan på eftermiddagen, kanske tio olika personer på en vecka, och det blir jättejobbigt för både barnen och kollegorna, säger Emma. Det är också största skillnaden jämfört med idag.

– Fördelen är att barnen känner igen den som ersätter den som är sjuk och det är en stor fördel. Vi kan hålla vår undervisning som vi planerat, säger Emma som jobbar på syskonenheten och tycker att vinsterna är flera på en stor förskola som Norrbacka:
– Det känns alltid roligt att få hjälpa varandra. Hela huset är väldigt stort och vi som jobbar på syskon är på ena sidan, men nu får vi ändå träffa de andra kollegorna, annars lever man i sin lilla bubbla. Vi har fått ett mycket starkare samarbete i huset.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: