"rootPage" is not defined.

Här berättar vi om våra jobb

Vi är mer än 8000 medarbetare i Skellefteå kommun. För oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. I både tätort, samhälle och by. Hör oss berätta om det som är bra, utmanande och hur vi gör skillnad.

Saga Lundgren
Personlig assistent

Allt handlar om att ha hjärtat med sig och att vara positiv.

Robin Lindström
Förskollärare

Det pågår så mycket fantastisk verksamhet innanför väggarna.

Linnéa Hedström
Sjuksköterska

Jobbet är mångsidigt och det finns möjlighet att påverka vården och den egna arbetsbördan.

Amanda Lundmark
Socialsekreterare

Det är viktigt för mig att göra barns röster hörda och se till barns bästa.
Barnet ska alltid vara i fokus.

Ola Enros
Undersköterska

Jag uppskattar alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Victoria Söderström
Stödpedagog

Jobbet innehåller både praktiskt och administrativt arbete. Variationen är det jag gillar bäst.

Tea Stenberg
Lärare/specialpedagog

Jag lockas av utmaningen som finns i att undervisa där standardmallen inte fungerar.

Maria Johansson
Arbetsterapeut

Att stötta personer i att ha ett så meningsfullt liv som möjligt.

Sofia Hjärtberg
Gymnasie- och kurslärare

Det bästa med att undervisa i mina ämnen är att man får en chans att påverka samhället.

Petra Andersson
Skolfritidsledare

Jag får en chans att påverka barnen till att tänka själva och vilja bli sitt bästa jag.

Nils Knekta
Stödassistent

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Susanne Pingi Avander
Sjuksköterska

Det är ett roligt arbete där jag tydligt gör skillnad eftersom jag får följa patienterna en längre tid.

Sandra Eklund
Fysioterapeut

Jag har stora möjligheter att själv planera mina dagar på det sätt som passar mig och vår verksamhet.

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se elevernas utveckling och att se att de känner att de utvecklas är som att få en present.

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Napat Khiyapat
Modersmålslärare

Modersmålsundervisning är att anpassa sig till ett nytt land men också att stärka sin egen identitet.

Gerald Kwizera
Kock

Jag vill att de ska längta till matsalen varje dag.

Ingrid Van der Putten
Lärare

Se hur de utvecklar sig i svenska språket.

Elisabeth Dahlberg Distriktsköterska

Det är ett väldigt flexibelt jobb med stor möjlighet att själv styra mycket över sitt arbete.

Susanna ljung
Kulturskollärare

Barnen och ungdomarna är det bästa med mitt jobb - att mötas, att inspirera och se hur snabbt dom utvecklas!

Stina Milebro
Reparatör/rekondare

Det bästa med jobbet är att träffa kunderna, se det färdiga resultatet och att vi gör kunderna så nöjda.

Karl Essner
Arbetsterapeut

Att få människors vardag att fungera på ett bättre och mer tillfredställande sätt.

Maria Markgren
Gymnasielärare

En vecka är aldrig den andra lik och det gör att arbetet är levande och lustfyllt.

Ida Andersson
Vårdbiträde

Många äldre har inte anhöriga som är delaktiga i vardagen på samma sätt som hemtjänsten.

Elin Lundström
Studie- och yrkesvägledare

När en person ger mig en känsla av att den är nöjd och tänker på nya sätt känner jag att jag gör skillnad.

Kristin Jonsson
Brandingenjör

Det finns många viktiga och intressanta arbetsuppgifter inom Räddningstjänsten.

Ann-Charlotte Nordenstam
Speciallärare VUX

Jag har förmånen att träffa så fina människor och jag ser framsteg hos mina elever varje dag.

Karin Christensen
Valideringshandläggare

Vi kan förkorta vägen till formell utbildning och stärka personens position på arbetsmarknaden.

Carina Lillbacka
Specialist-
undersköterska

Varje människa är unik och behöver bli bemött på olika sätt.

Klas Andersson
Befälhavare Port of Skellefteå

Det krävs många lagspelare för att sjöfarten ska fungera, året om och dygnet runt.

Karin Degerfeldt
Hållbarhetsstrateg

När jag kan inspirera andra till att utvecklas hållbart, eller när jag lär mig något som känns betydande.

Vi har sommarjobbat och vikarierat på kommunen

Benjamin Arnqvist
Stödpersonal på gruppbostad

Det är kul att man gör saker tillsammans med dem hela tiden, man sitter inte bort tiden!

Jana Omar
Vårdbiträde inom hemtjänsten

De äldre jag träffar är ganska krya, och man kan få fina pratstunder om gamla minnen de har.

Molly Digan
Vårdbiträde på omsorgsboende

Alla som jobbade där var så snälla med mig och hjälpte till.

Senast uppdaterad: