Examensarbete (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Skellefteå kommuns för- och grundskolor och gymnasieskolor tar varje år emot ett antal lärarstudenter inom VFU (Verksamh...