PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

PRAO är en chans för ungdomar i årskurs åtta och nio att upptäcka sin framtid. Där har företagare, föreningar, organisationer och myndigheter en viktig uppgift genom att kunna erbjuda platser till dessa ungdomar.
Vårt mål är att erbjuda dagens elever en inblick inför framtidens yrkesval.

Tack vare grundskolans prao får eleverna möjligheten att prova på att vara i arbetslivet.

Erfarenheter av arbete gör att eleverna börjar fundera över vilka yrken och utbildningar som kan vara intressanta i framtiden. Det blir verktyg eleverna använder för att göra väl grundade studie- och yrkesval i framtiden.

Ett första steg till arbete

Under höstterminen har årskurs 9 prao och under vårterminen årskurs 8. Totalt är det cirka 1700 praoveckor i Skellefteå kommun under ett kalenderår. Därför behöver vi företag och arbetsplatser som kan ta emot grundskolans elever. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull PRAO med hög kvalité för alla elever och med stor bredd i branscher o arbetsplatser.

Med sikte på fler platser

Med er hjälp hoppas vi att vi får fler platser från olika yrkesområden än vad vi har i dag, platser som vi sedan kan fördela bland eleverna. Elevens intresse får då styra att de vill vara hos er. Vi tycker att ta kontakt med företag, presentera sig själv och framföra ett ärende är värdefull kunskap och en erfarenhet som får dem att växa.

Vilka alternativ finns på anmälningssidan:

 • Ni kan anmäla vilka veckor ni kan ta emot.
 • Ni kan anmäla att ni gärna kan ta emot om eleven frågar själv ( då kan vi ge eleven förslag på företag/arbetsplatser som de kan kontakta).

Fördelar med att ta emot praoelever:

 • Goodwill för sitt samhällsengagemang.
 • Någon som kan hjälpa till med de där viktiga sakerna som ingen har haft tid att ta tag i.
 • En möjlighet att ge en kollega ett nytt ansvar i form av mentorskap.
 • Dagens elever är framtidens medarbetare.
 • Presentera sin verksamhet för ungdomar.
 • Se över arbetssätt och metoder genom att behöva svara på frågor om varför man gör olika saker.
 • En nöjd PRAO-elev som berättar om er arbetsplats för familj och vänner.

Ungdomarna får:

 • en första kontakt med arbetslivet
 • visa vad de går för, stärkt självförtroende
 • en större förståelse för skolan, det ger dem insikt om egenskaper som är viktiga i arbetslivet
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • erfarenheter av yrkesområden som intresserar
 • chansen att upptäcka ett framtida yrke
 • eleverna kan lättare se nyttan av olika ämneskunskaper i skolan
 • praon ger eleverna andra kunskaper än den skolan kan ge

Här kan du som elev läsa om hur det är att göra prao, tips på hur du söker praoplats, se filmer och läsa om arbetsplatser som tar emot praoelever.

Det här är din chans att kanske få in en fot på en arbetsplats. Det kan också vara en chans att få nyttiga erfarenheter och en möjlighet att få veta om du är mer eller mindre intresserad av ett yrke. Vi kallar det GULD-prao.

Tips på hur du söker PRAO-plats

Det finns olika sätt att hitta en praoplats.

 • Du kan kontakta din studie- och yrkesvägledare
 • Du kan kontakta ett företag, förening eller organisation
 • Du kan göra ett besök på ett företag, förening eller organisation
 • Du kan kolla med dina föräldrar
 • Du kan kolla med kompisar eller kompisars föräldrar
 • Du kan kolla med släktingar och deras kontaktnät

Arbetsplatser som är ambassadörer för PRAO

Här berättar några företag och organisationer om varför de tycker det är viktigt med PRAO.

Lövånger Blommor

Varför tycker du det är viktigt att ställa upp med en praoplats?
För ungdomar i dag är det inte som när man själv var ung. Det är inte alls lika lätt att få sommarjobb eller praktikplats överhuvudtaget. Nyanlända har också svårt att få referenser och visa vad man går för. Vi får prova på ungdomen och de kan få en referens. Det är viktigt.

Vad lär du dig av att ha en praoelev?
Jag ser min framtida arbetsplats i viss mån. Det är knepigt att ta in de som är unga. I den här butiken måste man vara 20 år och ha körkort eftersom vi är blomombud och ombud för systembolaget. Alla måste prismärka, packa upp, städa med mera. Det är också en chans att få in extra händer.

Vad lär sig praoeleven av att vara hos dig?
Förhoppningsvis så ser de hur arbetet fungerar. Många tror att de ska stå i kassan, men det mesta jobbet görs utanför kassan. Det kan handla om att hålla snyggt, packa upp, skylta om. Det är mer arbetsuppgifter än vad man tror. Det är också viktigt att komma i tid och bara använda sin mobil när man har rast.

Hur kan ni ha nytta av varandra framöver?
Förhoppningsvis vill de komma tillbaka och vi har en del som har kommit tillbaka, bland annat en prao som har sommarjobbat. De kanske inte passar hos oss för att de är för unga. Men vi måste försöka hjälpa varandra på ett sådant här litet ställe, att känna på arbetskraft och kunna ge referenser, att kunna tala om att de är bra. Om de varit duktiga kan de ta en referens. Jag försöker säga till alla som varit bra att ta mig som en referens, framför allt för de nyanlända. Hur ska de komma någonstans om de inte har någon som talar för sig, Vi hade några från Afghanistan som var anmärkningsvärt duktiga.

Anitha Lundkvist
Lövånger blommor

Plastex

Varför tycker du det är viktigt att ställa upp med en praoplats?
För att få personer att komma tillbaka till industrin är det bra att börja tidigt. Det är svårt med regler men hos oss finns ett bra sätt att ta sig in. Vi har haft många praoelever. Vi har inga farliga saker. För oss är det en bra inkörsport att de kommer redan i grundskolan för att se vad det handlar om.

Vad lär du dig av att ha en praoelev?
Vi lär oss ansvaret att hjälpa andra personer att bli duktiga. Helt enkelt att se andra växa. Det är positivt att kunna hjälpa och stötta varandra.

Vad lär sig praoeleven av att vara hos dig?
De lär sig något helt annat än att vara på skolan. Sedan lär de sig att jobba med händerna. Att man får tänka ut en sak och jobba med händerna, praktiskt arbete helt enkelt. Du behöver inte ha data- eller mobilkunskap när du kommer hit. Det blir också något hlet annat än du gör i vardagen.

Hur kan ni ha nytta av varandra framöver?
Att de får komma hit är viktigt. Industrin behöver människor nu framför allt i Skellefteå när Northvolt kommer hit och det kan även ge arbeten i övriga Skellefteå. Det också viktigt att de kan se vad de har för alternativ för att bo kvar i Skellefteå. Det är bra att börja långt bak, redan i grundskolan. Vi jobbar oss uppåt. Förhoppningsvis blir det en Plastexanställd i framtiden.

Dick Olofsson
produktionschef, Plastex

Filmer

Här hittar du länkar till filmer om arbetsplatser och yrken.
Arbeta som driftstekniker Länk till annan webbplats.
Arbeta som fastighetstekniker Länk till annan webbplats.
Arbeta som kock Länk till annan webbplats.

Vad händer under en PRAO-vecka?

Handledare
Du får en handledare som hjälper dig under hela veckan. Handledaren ger dig information om arbetsplatsen, arbetsuppgifter och risker. De är också din kontaktperson med skolan.

Arbetstider

Du arbetar sju timmar per dag med uppehåll för lunch (30-60 minuter). Arbetstiden ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få olika arbetsuppgifter beroende på var du hamnar. Oftast är det lättare arbetsuppgifter beroende på att när det är 14-15 år får du inte göra allting på en arbetsplats.

Fikapauser

På alla arbetsplatser tar de oftast en fikapaus. Passa då på att ta kontakt med olika människor och fråga hur de gjorde för att välja yrke och om de kommer ihåg hur deras PRAO-tid var.

Fördelar med prao

Du får:

 • en första kontakt med arbetslivet
 • visa vad du går för, stärkt självförtroende
 • en större förståelse för skolan, det ger insikt om egenskaper som är viktiga i arbetslivet
 • kunskaper om arbetsmarknaden
 • erfarenheter av yrkesområden som kan vara intressanta eller ointressanta
 • chansen att upptäcka ett framtida yrke
 • lättare att se nyttan av olika ämneskunskaper i skolan
 • andra kunskaper än den skolan kan ge

Här kan du som förälder läsa om prao, få tips på hur ditt barn kan söka praoplats, se filmer och läsa om arbetsplatser som tar emot praoelever.

Du minns kanske själv hur det var att ha PRAO. En del ställen var jättebra, andra var mindre bra men du fick en inblick i arbetslivet som kanske hjälpte dig att välja yrke så småningom. Vi tycker det är viktigt att grundskolans elever i tidig ålder testar olika slags yrken. Det blir verktyg som eleverna kan använda för att göra väl grundade studie- och yrkesval i framtiden. Vi kallar det GULD-PRAO.

Är du förälder men även företagare eller chef kan du också anmäla HÄR om du kan ta emot praoelever från årskurs åtta och nio på din arbetsplats.

Arbetsplatser

I Skellefteå kommun finns det många olika branscher och arbetsplatser. En del tar emot prao, andra inte.

PRAO obligatoriskt

Från 1 juni 2018 är PRAO obligatoriskt. Det innebär att grundskolan, både i kommunala och fristående skolor ska erbjuda PRAO till elever i årskurs åtta och nio.

Vad får de göra under en PRAO-vecka?

Handledare
De får en handledare som hjälper till under hela veckan. Handledaren ger information om arbetsplatsen, arbetsuppgifter och risker. De är också kontaktperson med skolan.

Arbetstider

De arbetar sju timmar per dag med uppehåll för lunch (30-60 minuter). Arbetstiden ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter klockan 20.00.

Försäkring

Eleverna har en olycksfallförsäkring genom Skellefteå kommun.

Frågor

Om du har frågor eller vill veta mer om prao kontakta Kundtjänst 0910-73 50 00 eller mejla till kundtjanst@skelleftea.se

Genom grundskolans PRAO får eleverna möjligheten att prova på att vara i arbetslivet. Erfarenheter av arbete gör att eleverna börjar fundera över vilka yrken och utbildningar som kan vara intressanta i framtiden. Det blir verktyg som eleverna använder för att göra väl grundade studie-och yrkesval i framtiden. Vi kallar det GULD-prao.

Anmäla intresse att ta emot prao

Det finns ett stort behov av praoplatser till våra elever. När du fyllt i uppgifterna behöver du inte fylla i dem någon fler gång. Vi kommer istället att kontakta dig nästa gång det blir aktuellt.

För arbetsgivare - Anmäl att ta emot praoelever (Länk till annan webbplats)

PRAO obligatoriskt

Från 1 juni 2018 är prao obligatoriskt. Det innebär att grundskolan, både i kommunala och fristående skolor ska erbjuda prao till elever i årskurs åtta och nio.

Riskbedömning

Här är punkter som finns med i formuläret om att erbjuda en PRAO-plats.

 • Eleven får introduktion och information om rutiner av handledaren
 • Eleven utför lätt och riskfritt arbete som är lämpligt för en praoelev
 • Eleven utför inga riskfyllda eller förbjudna arbeten
 • Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg, eller på hög höjd, dykeriarbete
 • Eleven utför inget arbete med farliga ämnen, asbest eller arbete med smitta
 • Eleven arbetar inte med farliga djur
 • Eleven utför inget arbete rörande pengar eller bevakningsarbete
 • Eleven har alltid en handledare som stöd

Försäkring

Eleverna har olycksfallförsäkring genom Skellefteå kommun.
Här hittar du information om olycksfallförsäkringen

Handledare

Arbetsplatsen ska utse en myndig handledare som ska ha huvudansvaret för eleven.

Frågor

Om du har frågor eller vill veta mer om PRAO kontakta Kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 2 och fråga efter en studie- och yrkesvägledare på grundskolan eller mejla till guldprao@skelleftea.se

Tips för lyckad prao!

För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en person som ansvarar för eleven. Det är också bra om ni tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg hittar på uppgifter som ska göras.

När eleven är på plats, gör en bedömning av vilka arbetsuppgifter som känns lämpliga för just den eleven. Gör också en riskbedömning när eleven är på plats. Det som är en lämplig uppgift för en 14 åring kan vara olämplig för en annan.

Arbetsmiljöverket har en bra broschyr Länk till annan webbplats. om vad som gäller för ungdomar och arbete.

Förslag till syften att arbeta utifrån:

 • Stärka bilden av företaget eller branschen.
 • Långsiktig rekrytering.
 • Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval.
 • Sprida kunskap om näringslivet.
 • Träffa tänkbara sommarjobbare.
 • Stärka banden till anställdas familjer.
 • Visa på nya sidor av verksamheten.
 • Få ungdomars perspektiv på verksamheten.
 • Inspirera de vanliga medarbetarna.
 • Få in nya idéer i ett projekt.

Förslag på aktiviteter under praotiden:

Tillverkning och produktion

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut.
 • Packa varor.
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten.

Försäljning och logistik

 • Vara med vid ett kundmöte.
 • Ta emot order.
 • Skicka ut/packa upp varor.
 • Vara behjälplig inför inventering.

Marknad och kommunikation

 • Uppdatera hemsidan.
 • Skapa innehåll till sociala media.
 • Skriva texter till intranät eller media.
 • Hjälpa till med kundutskick.
 • Omvärldsbevaka.
 • Ge sina unika perspektiv.

Ekonomi och personal

 • Vara behjälplig med fakturor.
 • Hjälpa med lönehantering.
 • Hjälpa till med rekryteringsärenden.

Reception och intern service

 • Svara i telefon.
 • Hjälpa till vid inkommande ärenden.
 • Hantera post.
 • Städa.

Inom vård och omsorg

 • Koka kaffe
 • Bädda sängar
 • Städa
 • Ta ut sopor
 • Rulla hår på damer
 • Hjälpa herrar med rakning
 • Hjälpa till i tvättstugan
 • Baka själv eller med de boende
 • Duka inför lunchen

Frågor och svar

Frågor och svar

Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 eller årskurs 9 som under handledning ska få en introduktion till och inblick i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år).

Är du intresserad av att ta emot prao-elever så anmäler du dig genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats.

Praktiken får vara max 8 timmar per dag mellan 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller under sena kvällar.

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde. Prao-eleven har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.
Det är viktigt att prao-eleven får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praktikanten inte får göra.
Arbetsmiljöverkets broschyr Länk till annan webbplats. "Så får barn och ungdomar arbeta", extern webbplats

Om eleven blir sjuk ska den tala om det för sin handledare direkt.
Frånvaro rapporteras sedan i praktikkortet.

Vår förhoppning är att vi får fler platser som vi kan fördela bland eleverna och där elevens intresse får styra praoplats. Vi kommer även fortsättningsvis att uppmuntra elever att söka platser själva, att ta kontakt med företag, presentera sig själv och framföra ett ärende är värdefull kunskap och en erfarenhet som får dem att växa.

Varje skola har prao under tvåveckors perioder där varje enskild elev oftast har prao under en vecka.
Nedan ser ni vilka skolor som har vilka veckor. Tänk på att framför allt centrala praoplatser alltid är efterfrågade av våra elever och vi ser därför gärna att ni tar emot alla veckor ni har möjlighet.

Åk 8
7 Norrhammarskolan - Bolidenskolan
8 Norrhammarskolan - Byskeskolan - Bolidenskolan
9 Lövångerskolan - Byskeskolan - Björkskolan
11-12 Lejonströmskolan - Örjanskolan
13-14 Ursvikenskolan - Morö Backe skolan - Björnåkerskolan
17-18 Kanalskolan - Bureåskolan
19-20 Sörböleskolan - Kågeskolan

På den här sidan finns information på hur du kan förbereda dig inför praktiken. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

Under praoperioden är eleven både person- och ansvarsförsäkrad genom skolan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se