VFU, verksamhetsförlagd utbildning

Skellefteå kommuns för- och grundskolor och gymnasieskolor tar varje år emot ett antal lärarstudenter inom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), som är den praktiska delen av lärarutbildningen. Vård och omsorg tar emot studerande till sjuksköterska.

Kommunen medverkar i lärarutbildningen vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt en rad andra universitet med distansstudenter.

Under VFU:n omsätts teoretiska kunskaper till förskolans och skolvardagens praktiska, under handledning av lokala lärarutbildare som arbetar ute på för- och grundskolorna.

Inom Skellefteås för- och grundskolor finns pedagogiska samordnare som arbetar med att placera studenter på kommunens förskolor, fritidshem och skolor. De besöker lärarstudenter, stödjer de lokala lärarutbildarna samt fungerar som en länk mellan universiteten och kommunen. De pedagogiska samordnarna har ett inarbetat nätverk.

Examensarbeten

Skellefteå kommun är mån att lärarstudenternas examensarbeten är baserade på verksamheternas behov. Kommunen ser examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete och förskolechef/rektor ses som beställare. Kontakta gärna samordnaren för VFU för mer information.

Samordnaren för VFU

Samordnaren för VFU i Skellefteå ser till att avtalen följs och för samtal kring till exempel seminarier, utveckling av det pedagogiska arbetet och om studenternas examensarbeten kan behovsinriktas mot skolorna.

Du når samordnaren på helena.ahman@skelleftea.se eller via kommunens kundtjänst 0910 - 73 50 00.

Vi välkomnar studenter som ska göra sin VFU hos oss i Skellefteå kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Vi ser fram emot att allt fler erfarna lärare får möjlighet att medverka som lokal lärarutbildare och prova glädjen i att handleda studenter och delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med elever

Mer information kan du få av Andreas Westerberg.

Du når honom på andreas.westerberg@skelleftea.se eller via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

Examensarbeten

Under senare delen av lärarutbildning ingår ett examensarbete. En tanke är att ämnet för arbetet kan hämtas från de enheter där den lärarstuderande fullgör sina VFU-perioder.

Vi ser därför examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete som gagnar både studenten i sin utbildning och pedagoger i verksamheten.

Du som studerar till sjuksköterska är välkommen att göra din praktik inom Skellefteå kommuns hälso- och sjukvård. Vi kan erbjuda dig verksamhetsförlagd utbildning både inom Vård- och Omsorg och inom verksamheten stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Din verksamhetsförlagda utbildning kan exempelvis vara på ett särskilt boende för äldre, eller så kan du praktisera inom hemvården där personer får sjukvård i sina hem.

Du får en bra lärmiljö

Vi har en stöttande, kollegial och välkomnande lärmiljö, där du har tillgång till en skrivplats, dator och internetuppkoppling. Våra handledare är genuint intresserade av att handleda studenter och du får en bra introduktion från start.

Du får växa med ansvaret

Vi arbetar med personcentrerad vård och du får möta många olika patienter med varierande sjukdomsbilder och behov. Gradvis får du delta mer aktivt och självständigt i arbetsuppgifterna.

Du får goda chanser till jobb i Skellefteå kommun

Du har möjlighet arbeta både under studietiden och ferier. Redan efter första terminen får du möjlighet att arbeta som vårdbiträde.
Efter fjärde terminen kan du arbeta hos oss som undersköterska i hemvården i nära samarbete med sjuksköterska. När du är färdigutbildad sjuksköterska har du goda möjligheter att få anställning hos oss.

Här kan du läsa mer om kommunens hälso- och sjukvård

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: