Tillbaka till sökresultatet

Mentor till Kanalskolan (pedagogisk assistent)

Utbildning och arbetsmarknad

Om arbetsplatsen

Vill du ha ett uppdrag som är ett viktigt bidrag till gymnasielevernas kunskapsutveckling på Skellefteå kommuns nya gymnasieskola? Vi söker nu en mentor som vill vara delaktig i framtidens skola. Här får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor eller hela arbetslag. Här jobbar vi mest av allt för andra, men även för varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever. I augusti slog vi upp portarna till Kanalgymnasiet som är en av de tre kommunala gymnasieskolorna i centrala Skellefteå. Vi utvecklar tillsammans en skola där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Vårt fokus i uppdraget är att bidra i förvaltningens kärnuppdrag: Att ge alla barn och elever maximalt lärande och hög måluppfyllelse. Varje barn och elev ska mötas med god och likvärdig kvalitet på sin utbildningsplats. Läs mer om kanalskolan här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/gymnasium/skolor/kanalskolan Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som mentor är ditt uppdrag att ha en helhetsbild över gymnasieelevers skolsituation för att kunna stötta dem i att nå sina mål. Mentorn har ett nära samarbete med arbetslag, elevhälsa och vårdnadshavare. Arbetsuppgifterna i uppdraget varierar, från att hålla utvecklingssamtal på individnivå och ha kontakt med vårdnadshavare till att arbeta gruppstärkande i klasser och vid behov kunna vikariera vid korttidsfrånvaro. I din roll ingår det att handleda och stödja elever så att de når målen med sin utbildning och att arbeta med att komplettera skolans lärare enligt läroplanen mot måluppfyllelse. En mentor har fördjupade, dokumenterade kunskaper inom exempelvis grupprocesser, neuropsykiatriska funktionsvariationer, inlärningssvårigheter, social problematik eller liknande som bidrar till elevers utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar och gärna erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Du är utbildad stödpedagog, lärarassistent eller liknande med lägst 200 YH-poäng alternativt minst 60 högskolepoäng med inriktning som stödjer rollen som mentor, exempelvis inom sociologi, gruppsykologi, funktionsvariationer, pedagogik, social problematik eller liknande. Du har pedagogisk förståelse att avgöra när en insats är behövlig och när det är lämpligt att avvakta för att stimulera elevens eget ansvarstagande. Du har en positiv inställning till elevens egen förmåga och kan samtidigt hjälpa eleven att skapa struktur, så att utveckling och lärande främjas. Som person är du trygg och kan skapa ett bra samarbete med elev, lärare och vårdnadshavare. Du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna klara arbetet. Personer som i sitt arbete kommer att befinna sig inom gymnasieskolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Anställningen

Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning
Tillträde:
Vikariat fr.o.m. 1/11-2023 t.o.m. 19/6 -2024 med ev. möjlighet till förlängning.
Antal tjänster
1

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
2023-09-25
Referensnummer:
316755
Ansök Här

Kontakt

Sara Lundström Haglind
Rektor
0910-73 50 00

Fackliga företrädare

Emma Burman
Sveriges Lärare
0910-73 50 00

Övrig information

Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 87 förskolor, 40 fritidshem och tre gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen. För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas. Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se