"rootPage" is not defined.

Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

Särskola och specialskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Studie- och yrkesvägledning

Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja en utbildning eller yrke, men det finns annat som också har bety...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Vi ger barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck!

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Välkommen på informationsmöte om Sjungande dalens skola!

    Höstterminen 2023 öppnar Sjungande dalens skola igen för att möta behovet av fler elevplatser i ett växande Skellefteå. Nu välkomnar vi dig som är intresserad till ett informationsmöte måndag den 12 december klockan 18.00 i Norrhammarskolans matsal.
  • Unik chans att utbilda dig till lärare!

    Skellefteå är mitt i en spännande samhällsomvandling. Vi växer kraftigt och utvecklingen runt om i kommunen är stor. Med det behöver Skellefteå kommun hitta nya vägar för att möta framtidens behov i skolan och säkra kompetensförsörjningen på sikt. Nu ger vi dig som har en akademisk utbildning inom matematik, naturvetenskap eller teknik chansen att utbilda dig till lärare genom ett tvåårigt ledarskapsprogram.
  • Dags att anmäla klasser till vårterminens skolbio

    Platserna fylldes upp snabbt under höstterminen, men nu finns det en ny chans att boka in klasser till skolbio. Alla skolor i Skellefteå kommun kan anmäla klasser, såväl kommunala som friskolor.