Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Särskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Studie- och yrkesvägledning

Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja en utbildning eller yrke, men det finns annat som också har bety...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Skolstrukturen på södra sidan av älven utreds

    Skellefteås starka tillväxt innebär också nya behov för kommunens utbildningsverksamhet när antalet barn och elever väntas öka kraftigt. Därför utreds nu skolstrukturen på södra sidan av älven, och till vintern väntas konkreta alternativ kunna presenteras.
  • Förskolebussarna - ett äventyr med kompisarna varje dag

    Varje dag står de beredda att ta ut barnen på nya äventyr, någonstans i Skellefteå kommun. Det handlar om de två mobila förskolebussarna Skogsstjärnan och Pråmen. - Jag tycker det är roligast med bussen att man får kompisar fort och kan leka, säger ett av barnen glatt.
  • Driftstopp i Tieto Edu 15 och 22 juni

    Den 15 juni och 22 juni görs ett driftstopp i Tieto Edu, vilket innebär att det inte går att stämpla in eller ut på förskolorna och fritidshemmen under dessa dagar. Det går inte heller att lägga in nytt schema i e-tjänsten/schema-appen under driftstoppen. 
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se