Bild på flicka som leker med fingerfärg

Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskolan avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år.

Under perioden augusti till och med juni läggs barnets 525 timmar på förskolan enligt rektors planering.

Vårdnadshavare som är föräldralediga, asylsökande eller har sjukersättning/aktivitetsersättning kan anmäla att barnet ska gå Allmän förskola, avgiftsfri.

Vårdnadshavare som är arbetssökande kan inte anmäla att barnet ska gå i Allmän förskola, avgiftsfri. Detta utifrån att vårdnadshavare som är arbetssökande snabbt kan behöva utöka tiden på förskolan.

Läs mer i blåa boxarna utifrån din livssituation som vårdnadshavare.

Har du funderingar vad som gäller vid din livssituation, kontakta kundtjänst.

Ansök om plats i förskola (Länk till annan webbplats)
Anmälan till allmän förskola, avgiftsfri utan Bank-ID (Länk till annan webbplats)

För dessa barn sker ett avdrag på 60 timmar varje månad under perioden september till maj.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon eller är arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar i veckan under årets alla veckor och under verksamhetens öppettider. Vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon kan istället välja att anmäla sitt barn till serviceform Allmän förskola, avgiftsfri om de vill. Läs mer under nästa rubrik nedan.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskola utifrån arbetstid eller studietid inklusive restid.

Vårdnadshavare som är föräldralediga, asylsökande eller har sjukersättning/aktivitetsersättning under en period som sträcker sig längre än tre månader kan anmäla att barnet ska gå under serviceformen Allmän förskola, avgiftsfri. Detta innebär att barnet endast kan vistas på förskolan utifrån de dagar och tider som beslutats av rektor för förskolan. Tiderna läggs ut under perioden augusti till juni och omfattar minst 525 timmar per år.

Vårdnadshavare som är arbetssökande kan inte anmäla att barnet ska gå under serviceformen Allmän förskola, avgiftsfri. Detta utifrån att vårdnadshavare som är arbetssökande snabbt kan behöva utöka tiden på förskolan.

Anmälan om Allmän förskola, avgiftsfri görs via e-tjänsten Anmälan till allmän förskola, avgiftsfri utan Bank-ID. Se ovan. I anmälan ska vårdnadshavare ange under vilken tidsperiod som barnet ska gå under serviceformen med ett startdatum och ett slutdatum. Perioden ska vara längre än tre månader.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: