Välkommen till oss!

Barnportalens förskola Reggio Emilia-inspirerad förskola som har fyra åldersindelade avdelningar: Nord, Syd, Öst och Väst. Förskolan ligger på Stampgatan mittemot Kågeskolan.

På Nord vistas barn som är 1 år, på Väst går 2-åringarna, på Syd går barn i åldrarna 3-4 år och på Öst går de äldsta barnen, som är 4-5 år.

Miljön och materialet på de olika avdelningarna är anpassade efter de behov som barnen har i respektive ålder. Varje avdelning innehåller en liten ateljé. Det finns även en stor ateljé där barnen har möjlighet att arbeta med olika skapande aktiviteter, som exempelvis att jobba med lera.

Maten serveras på ett buffébord där barnen hämtar det de vill äta och gör egna val med stöttning av en pedagog. Förskolan arbetar utifrån projekt och försöker även att engagera vårdnadshavarna i dessa.

På förskolan möter barnen viss digital teknik. Barns lek och socialiserande har stort utrymme under förskoledagen. Under dagen är barn och pedagoger ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ann-Sofi Mattjus

Biträdande rektor

Marie Edin

Telefonnummer:
0910-71 27 41, 0910-71 27 42, 0910-71 27 43, 0910-71 27 44

E-post: forskola.barnportalennord@skelleftea.se

Besöksadress:

Stampgatan 9
934 32 Kåge

Det är viktigt för oss att barnen och deras vårdnadshavare trivs i vår verksamhet, att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss samt att barnens dagar präglas av nyfikenhet, förundran och lust att lära

På förskolan arbetar vi ständigt med lärmiljöer för att barnen ska få förutsättningar att på bästa sätt utvecklas mot de mål som läroplanen anger. Förskolan samarbetar med områdets specialpedagog och pedagogista, som är en pedagogisk utvecklare.

Så arbetar vi för att säkerställa likvärdigheten

För att säkerställa likvärdigheten har vi kompetensutveckling för pedagogerna där en stor del av tiden riktas mot det kollegiala lärandet, både för varje enhet och mot hela förskoleområdet.

Så ser vi på likabehandling

Vår grundverksamhet har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Skollagen samt Diskrimineringslagen; förskolans värdegrund och uppdrag samt normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar vilket genomsyrar verksamhetens grundverksamhet. I den grundverksamhet som är skriven för förskoleavdelningen är alla delar av planen mot kränkande behandling beaktad, pedagogerna har stor tilltro till sin förmåga att kunna möta varje människa utifrån den människans behov.

Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 52.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se