Välkommen till oss!

Förskolan Birkagård har två avdelningar och ligger i ett lugnt villakvarter i Bureå. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Vi har ett eget kök där maten lagas från grunden.Vi har närhet till skola, bibliotek, lekpark och skog.

Vi har uppemot 40 barn och en grundbemanning på sex pedagoger. I vår innemiljö försöker vi hela tiden skapa inspirerade lärmiljöer där barnen ska ges förutsättningar till en trygg, rolig och lärorik förskola. Vår utemiljö är utformad så att vi har tillgång till hela vår gård. Det finns också en så kallad tryggzon för de allra minsta barnen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Jenny Forsell

Biträdande rektor

Christina Lundberg

Telefonnummer

Birkagård – Saga 0910-74 04 46

Birkagård – Freja 0910-74 04 45

E-post

forskola.birkagard@skelleftea.se

Besöksadress:

Hemvägen 15 & 17
932 51 Bureå

Vi jobbar för att alla barn ska bli sitt bästa jag och utveckla sin unika person, med utgångspunkten ”barn gör rätt om de kan”. Fokus ligger på grundverksamheten och det som är ”bra för alla, nödvändigt för vissa”. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och använder oss av formativa strategier. Leken är en central del i vår verksamhet där vi tillsammans med övriga förskolor i Bureå arbetar med gemensamma teman.

Vi arbetar utifrån barnens nyfikenhet och utgår ifrån att barn gör rätt om de kan. Tillsammans anpassar vi lärmiljöer och verksamhet för att alla barn ska vara trygga och ha en lärorik tid hos oss.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Vi utgår från ett positivt förhållningssätt där vi ska

 • vara nära barnen
 • behandla varandra och barnen som vi själva vill bli behandlade
 • uppmuntra ett positivt och respektfullt beteende hos barnen
 • visa empati, trösta och stödja varandrav
 • se positivt på olikheter
 • inte tala nedsättande och respektlöst till varandra

Genom kollegialt lärande och en delakultur mellan förskolor och specialpedagog säkerställer vi likvärdigheten.

Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 205 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se