Välkommen till oss!

Falkträskets förskola öppnade i januari 2021. Förskolan har sex avdelningar och restaurang där våra kockar lagar maten och där barnen äter sina måltider.

Barnen och pedagogerna har också tillgång till gemensamma utrymmen, till exempel studios, där barnen erbjuds att upptäcka, förundras och skapa genom olika aktiviteter tillsammans med pedagogerna. Förskolans utemiljö är planerad efter tre olika zoner, den trygga, den vidlyftiga och den vilda. På baksidan finns också en gård med en vild zon.

 

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Petra Sahlin

Biträdande rektor

Anna Hedlund

Telefonnummer

0910-73 50 20

Besöksadress

Falkträskvägen 1
931 64 Skellefteå

På Falkträskets förskola arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och välkomna. Det gör vi genom engagerade och kreativa pedagoger som ser möjligheter. Det skapar samarbete i teamen och i huset vilket skapar arbetsglädje och goda förutsättningar för barnen.

Alla pedagoger på förskolan har ett gemensamt ansvar för alla barn i vår verksamhet. Vi tar ansvar för alla barns trygghet på förskolan och vår miljö är gemensam. Det ger oss möjligheter att skapa lärmiljöer som inbjuder till medutforskande och kreativitet på olika sätt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vår barnsyn präglas av att alla barn ska känna tilltro till sin egen förmåga och ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.

Likabehandling

Vi arbetar med en gemensam plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan. Vi arbetar förebyggande och våra ledord välkomnande, trygghet, kreativ och medforskande är begrepp vi är överens om ska genomsyra vår verksamhet.

Så jobbar vi för att säkerställa likvärdigheten

Vi arbetar aktivt med gemensamt förhållningssätt bland pedagogerna och gemensam planerings- och reflektionstid för arbetslagen. Vi har gemensamma underlag för planering, dokumentation, uppföljning, reflektion och analys samt övergångar mellan åldersnära grupper och förskola–förskoleklass. Alla avdelningar arbetar sedan hösten 2020 med ett gemensamt tema, skogen.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 217.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se